Penningmeester treedt terug

Algemeen

Penningmeester treedt terug

Het bestuur van de Squashbond Nederland heeft kennisgenomen van het besluit van haar penningmeester mevr. Chantelle Debus om terug te treden als penningmeester en als bestuurslid. Dit terugtreden is per 15 december jl. effectief geworden mede door uitschrijving in de registers van de Kamer van Koophandel.

 

Het bestuur waardeert de bijdrage van Chantelle Debus aan de sanering van de financiële positie van de SBN hoogst en is haar voor haar inbreng in de verbeterde gang van zaken erkentelijk.

 

Het bestuur beraadt zich over de ontstane situatie en zal zo spoedig mogelijk met voorstellen ter vervulling van deze vacature komen. Het bestuur juicht het zeer toe als leden zich willen kandideren. De bestuursleden en de directeur zijn vanzelfsprekend beschikbaar voor nadere informatie. Vermeldenswaard is, dat met ingang van 2018 een nieuwe accountant is aangesteld en dat de administratie van de SBN wordt overgedragen aan administratiekantoor Bondcenter te Den Haag.

 

Amersfoort, 8 januari 2018

 

Harry H.M. Groen, voorzitter

« Terug