Statuten en reglementen

Op deze pagina zijn alle reglementen van Squash Bond Nederland terug te vinden. Voor vragen over een reglement verwijzen wij naar de betreffende commissie of Bondsbureaumedewerker.

Statuten Squash Bond Nederland (versie 2017)

Reglementen
Competitiereglement

Toernooireglement (per toernooi vermeld op toernooi.nl)
Huishoudelijk reglement (versie 2017)

Tuchtreglement
Reglement seksuele intimidatie (versie 2013)
Dopingreglement

 

Protocol omgang met vrijwillige dubbelfuncties Zoals vastgesteld door het bestuur op de BV van 13 juni 2017

Besturingsmodel SBN 2016-2017 Zoals vastgesteld door het bestuur op de BV van 13 juni 2017