Statuten en reglementen

Op deze pagina zijn alle reglementen van Squash Bond Nederland terug te vinden. Voor vragen over een reglement verwijzen wij naar de betreffende commissie of Bondsbureaumedewerker.

Statuten Squash Bond Nederland (versie 2009)

Reglementen
Competitiereglement
Toernooireglement (per toernooi vermeld op toernooi.nl)
Huishoudelijk reglement (versie 2016)
Tuchtreglement
Reglement seksuele intimidatie (versie 2013)
Dopingreglement

Gedragsregels voor sportbegeleiders


Aangifte formulier Tuchtcommissie
Formulier beroepsschrift