Selectiecriteria Senioren

(Ingang per 1 Januari 2014)

Overal waar ‘speler’ staat wordt zowel de mannelijk als de vrouwelijke vorm bedoeld. Om in aanmerking te komen voor een plaats in een nationale selectie, moet de speler in het bezit zijn van een geldig Nederlands paspoort. De speler moet voldoen aan de geldende ESF/WSF criteria bij uitkomen voor het nationale team. (Hierbij moet worden opgelet dat bij een verandering van nationaliteit, bezwaar kan worden gemaakt door het land van (squash) afkomst voor een periode van 3 jaar). De Nederlandse squashteams zullen worden samengesteld door de betreffende leden van de technische staf, onder leiding van de Directeur Sport. Bij het bepalen van een selectie, zullen de volgende criteria als leidraad gelden. Ook bij het bepalen van rangorde in een selectie kunnen dezelfde criteria gelden. Bij de dames zijn de nummers 1 en 2 van de Nationale Kampioenschappen rechtstreeks geselecteerd voor het team. Bij de heren zijn de nummers 1, 2 en 3 van de Nationale Kampioenschappen rechtstreeks geselecteerd voor het team

De overige spelers worden door de Technische Staf geselecteerd op basis van de volgende criteria in volgorde van belangrijkheid :

 1. Fulltime (eventueel in combinatie met een studie) commitment voor de eigen squash carrière voor de komende vier jaar.
 2. Resultaten :
 • De behaalde positie bij de NK, dwz een 5e plek weegt zwaarder dan de 6e plek, de 6e zwaarder dan de 7e, etc. Bij opgave tijdens de NK zonder medische reden (bevestigd door een fysiotherapeut of arts) wordt een speler uitgesloten van selectie. Bij diskwalificatie tijdens de NK wordt de desbetreffende speler ook uitgesloten van selectie.
 • De positie op de wereld ranglijst
 • De positie op de Nederlandse ranglijst
 • (Onderlinge) resultaten in de competitie 2014/2015
 • (Onderlinge) resultaten in binnenlandse toernooien in de periode september 2014 – januari 2015.

 

Op basis van deze criteria kan de technische staf (hoofdcoach, heren bondscoach, vrouwen bondscoach en technisch directeur) de resterende spelers en non-traveling reserve rechtstreeks selecteren of beslissen dat er voor 1 of meerdere posities play-offs moeten worden gespeeld. De technische staf beslist op basis van bovenstaande criteria wie voor de eventuele play-offs in aanmerking komen.

 

Selectie en voorbereiding

De Technische Staf (Directeur Sport, Hoofdcoach, Bondscoach) bepaalt, voorafgaand aan een toernooi, de data van training en selectie momenten. Deze data worden minimaal 2 weken tevoren aangekondigd, en zoveel eerder als mogelijk. Aan de hand van bovenstaande criteria, bepaalt de Technische Staf op een zo vroeg mogelijke datum de selectie. De selectie wordt per mail bevestigd vanuit het bondsbureau SBN. Alle bijzonderheden worden gecommuniceerd via de Technische Staf vanuit het SBN bondsbureau. Zo vroeg mogelijk worden alle selectie spelers op de hoogte gebracht van de eventuele reis en verblijf afspraken. Iedere speler dient het “Overeenkomst tussen SBN en reizend selectie speler” document te ondertekenen en aan SBN te retourneren.

 

Selectie Procedure

 1. De selectie wordt bepaald door De Technische Staf.
 2. De selectie wordt bepaald door het toepassen van de selectie criteria.
 3. Na het definitief vaststellen van de selectie, worden alle betrokken spelers zo spoedig mogelijk hierover schriftelijk geïnformeerd door SBN. Dit inclusief de weggevallen leden van een eventuele “brede” selectie.
 4. Indien de selectie voor een bepaalde evenement is gemaakt, worden alle spelers z.s.m van de reis schema voorzien.
 5. De selectie leden zullen het “Overeenkomst” ondertekenen voor sporters die door SBN worden uitgezonden.
 6. Dit procedure wordt toegepast voor elk evenement afzonderlijk.

 

Beroep

De beslissing van de Technische Staf wordt als definitief beschouwd. Beroep tegen een beslissing van de Technische Staf is alleen mogelijk via de Commissie van Beroep onder de geldende voorwaarden binnen het Huishoudelijke Reglement van SBN.