Lidmaatschap clubs

Branchediensten SBN

Een centrum welke branchediensten van SBN afneemt is aangesloten voor de duur van één kalenderjaar. Zonder een schriftelijke opzegging, welke minstens drie maanden voor het einde van het kalenderjaar ontvangen moet zijn, wordt de dienstverlening ieder jaar stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd.

Jaarlijks ontvangt het centrum voor de via SBN geleverde diensten een factuur. Pas na ontvangst van de betaling heeft het centrum recht op levering van diensten.

De glasverzekering is beperkt tot het lichtdoorlatende hardglas van de squashbanen, waarbij het hang- en sluitwerk, inclusief vloerpotten e.d. zijn uitgesloten. Op de verzekering is per gebeurtenis een eigen risico van toepassing. Bij glasschade zal het herstel plaatsvinden door een door SBN aangewezen leverancier.

 

Kosten
Een exploitant / vereniging betaalt per squashcentrum een branche basisbijdrage vanaf 2018:

 • Centrum met maximaal 2 banen: € 250,-  excl. BTW per kalenderjaar
 • Centrum met maximaal 8 banen: € 500,-  excl. BTW per kalenderjaar
 • Centrum met meer dan 8 banen: € 750,-  excl. BTW per kalenderjaar

+ per centrum een variabele bijdrage voor de afgenomen diensten.


Commitment
Het bestuur vraagt van het centrum een commitment:

 • Jaarabonnementen zijn verplicht en zichtbaar lid van SBN (individueel of via centra) controle en registratie van gegevens zoveel als mogelijk via de squashspeler/-speelster zelf.
 • Promotie lidmaatschap SBN bij niet leden zoals losse baanverhuur en de recreatieve groep spelers.

 

Dienstverlenende voordelen, op aanvraag, zonder verdere vergoeding:

 • Publicatie van uw bedrijfsgegevens via Squash.nl
 • Link naar eigen website via centrale Squash website
 • In uw centrum de landelijke competitie tot eredivisie aan toe
 • Ondersteuning van regionale competities
 • Ranglijsten op landelijk, regionaal en lokaal niveau
 • Jeugdcircuit toernooien
 • Bemiddeling in trainers, opleidingen en coaches
 • Bemiddeling bij schoolsport subsidie
 • Bij nieuwbouw subsidie voor topsport accommodaties
 • Bemiddeling in bedrijfssport activiteiten

Een volledig overzicht van producten en diensten staat in de bijlage.

 

Lid worden
U kunt lid worden door het invullen van dit inschrijfformulier.