Lidmaatschap individueel

SBN organiseert en promoot landelijke competities, evenementen, opleidingen en de sport algemeen. 

Leden van aangesloten squashclubs dienen bij Squash Bond Nederland ingeschreven te staan. Indien je nog geen lid bent bij SBN of je squasht bij een niet-aangesloten club, kan je je ook persoonlijk bij ons inschrijven. Bij inschrijving ontvangt de speler een SBN registratienummer waardoor deelname aan de competitie, toernooien en deelname aan de nationale ranglijst mogelijk is. 

Daarbij biedt SBN ook:

  • Plaatsing op de Nationale Squash Ranglijst
  • Gratis SBN app beschikbaar
  • Gratis entree voor bijwonen van wedstrijden, zoals de NK Squash
  • Communicatie en promotiekrant van SBN


Lid worden?

Ben je nog geen lid? Dan kan je  rechtstreeks lid worden door het invullen van dit inschrijfformulier. 


Bondsbijdrage

Wanneer je lid wordt van SBN dien je een bondsbijdrage te betalen die 1x per jaar wordt geïncasseerd.  De basis bondsbijdrage 2018 bedraagt € 17,50 per kalenderjaar, wedstrijdspelers betalen € 37,50,-. Wedstrijdspelers zijn die spelers die genoteerd staan op de nationale ranglijst en in het betreffende kalenderjaar minimaal één wedstrijd heeft gespeeld in een activiteit welke meetelt voor de nationale ranglijst. Jeugdspelers betalen nooit meer dan de basisbijdrage. Jeugdspelers zijn die spelers welke nog geen 18 jaar zijn bij het begin van het betreffende kalenderjaar.

Een speler staat per kalenderjaar bij SBN geregistreerd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar wordt beëindigd, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.  Een lidmaatschap dient uiterlijk twee maanden voor het einde van het kalenderjaar te worden opgezegd (voor 1 november).  Indien niet aan deze termijn is voldaan zal het lidmaatschap nog een jaar doorlopen.


Lidmaatschap opzeggen

Wanneer je je  lidmaatschap op wil zeggen kan dit door een e-mail  te sturen naar info@squashbond.nl.Vermeld in de e-mail je naam, bondsnummer en adresgegevens om jouw verzoek op de juiste manier te kunnen verwerken. Je opzegging geldt pas op het moment dat u een bevestiging van uitschrijving heeft ontvangen.

Mocht je liever het lidmaatschap per post wensen op te zeggen kan je dit doen door uw opzegging te sturen naar:

Squash Bond Nederland
Postbus 85621
2508 CH Den Haag

Een lidmaatschap dient uiterlijk twee maanden voor het einde van het kalenderjaar te worden opgezegd, indien niet aan deze termijn is voldaan zal het lidmaatschap nog een jaar doorlopen.