Algemene Ledenvergadering

Stukken ALV 25 november 2017

Agenda

Forecast 2017 en begroting 2018

Toelichting Forecast 2017

Toelichting begroting 2018

Voorstel SBN contributie 2018

Verslag ALV 24 juni 2017 CONCEPT

Concept Actielijst ALV 24 juni 2017

Toelichting topsport & talentontwikkeling forecast 2017 en begroting 2018

Jaarplan 2018

Verslag ALV 24 juni 2017

Machtigingsformulier ALV SBN 25 november 2017

 

Stukken ALV 24 juni 2017

Uitnodiging ALV 24 juni 2017

Agenda

Bestuursverslag 2016

SBN jaarrekening 2016

Toelichting jaarrekening 2016 en begroting 2017

Voorstellen SBN contributie

Accountantsverklaring

 

 

Zoetermeer, 17 mei 2017

Beste leden van de SBN,

Op de ALV van 11 februari 2017 zijn een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de begroting. De antwoorden op deze vragen hebben we uitgezocht en zijn vanaf nu te vinden in aparte documenten hier op de site. Wij gaan er van uit dat hierdoor de vragen zijn beantwoord. Voor verdere vragen kunt u zich altijd tot het bondsbureau wenden via mail aan info@squashbond.nl.

Met sportieve groet,
Namens de SBN,
Sven Wouters

Concept notulen BLV 11 februari 2017

Antwoorden vragen personele lasten

Toelichting vragen post Opleidingen

Toelichting begroting 2017 - openstaande debiteuren
 

Stukken BLV 11 februari 2017

Agenda

Bijlage I: Concept notulen ALV 19 november 2016
Bijlage II: Wijziging Statuten SBN
Bijlage III: Wijziging huishoudelijke reglement
Bijlage IV: Wijziging Tuchtreglement 
Bijlage V: Toelichting wijziging statuten en reglementen
Bijlage VI: Voorstel benoeming Harry Groen als voorzitter SBN
Bijlage VII: CV Harry Groen
Bijlage VIII: Begroting 2017

Stemrecht volmacht

Stukken ALV 19 november 2016

Agenda

Notulen ALV 25 juni 2016

SBN Jaarrekening 2015

Toelichting op de jaarrekening 2015

EY controleverklaring jaarrekening 2015

 

Stukken van de ALV van 25 juni 2016

 

Stukken van de Extra ALV van 14 November 2015

Concept notulen van de extra ALV van 14 november 2015

Aanwezige stemmen op de extra ALV van 2015

CV Bianca van Bilsen
CV Peter Paul Scheerder

 

Stukken van de ALV van 2015
Stemrecht volmacht
Agenda
Concept notulen ALV 2014
Jaarverslag SBN 2014
Jaarrekening 2014
Financieel statuut
Jaarplan 2015
SBN begroting 2015
Bestuursprofiel SBN
Rooster van aftreden 2015

CV Bianca van Bilsen

CV Peter Paul Scheerder

 

Stukken van de ALV van 2014
Stemrecht volmacht
Agenda
Concept notulen ALV 2013
Jaarverslag SBN 
Financieel jaarverslag 2013
Financieel statuut
Jaarplan 2014
SBN begroting 2014
Bestuursprofiel SBN
Rooster van aftreden 2014
Voorstel bondsbijdrage 

 

Stukken van de ALV van 2013
Aanmeldingsformulier ALV 20 juni 2013
Agenda
Notulen ALV 2012
Jaarverslag SBN 2012
SBN begroting 2013 (concept)
SBN aangepaste begroting
SBN concept jaarrekening 2012
Meerjaren Topsport en Talentontwikkelings plan 2013 - 2016
Stemrecht machtigingsformulier
CV Marchel Bardis