World Squash Day

Sinds 2001 heeft de World Squash Federation aandacht voor World Squash Day. Deze dag, in het najaar, rond de start van het nieuwe seizoen staat in het teken om de squashsport wereldwijd te promoten. Dit geheel met als doel om meer mensen aan het squashen te krijgen.

De laatste jaren krijgt deze dag wereldwijd meer aandacht en wordt er ook in Nederland meer aandacht besteed aan deze dag. Deze dag is een mooi moment voor squashclubs om deel te nemen en promotie te maken voor hun squashclub.

Jaarlijks wordt er door de World Squash Federation een thema aan gekoppeld. Deze zijn gericht op de groei van de sport. Enkele voorbeelden van thema’s de afgelopen jaren:

2014: ‘Go for it’: Squashclubs is gevraagd de squashbaan zo veel mogelijk open te stellen voor niet-leden om zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met de sport.

2013: ‘Reach out’: Leg connecties en creeer partnerships om de sport te laten groeien.

2012: ‘Back the Bid’: Dit jaar werd er aandacht gevraagd voor het Olympisch Bid met als doel squash op het Olympisch programma te krijgen in 2020. Dit is helaas in het najaar van 2013 afgewezen.

2011: ‘Here come the girls’: Dit jaar was er speciale aandacht voor het vrouwensquash.

2010: ‘20/10’: Clubs werd de uitdaging gesteld om potentiële 20 jeugdleden en 10 seniorenleden actief te krijgen binnen het squashcentrum.

Zodra het thema van deze dag bekend is wordt deze middels de website of de nieuwsbrief gecommuniceerd naar de squashclubs. Wij hopen dat zo veel mogelijk clubs deze dag aangrijpen om de onze mooie sport te promoten.