Verslag ALV 24 juni 2017

Algemeen

Verslag ALV 24 juni 2017

Afgelopen zaterdag, 24 juni 2017, heeft de ALV plaatsgevonden in Racketcentrum Houten met na afloop een lunch. Het geheel was goed verzorgd en bood een uitstekende setting voor deze goed verlopen ALV.

Onder de ervaren regie van de nieuwe voorzitter van de SBN, Harry Groen, is zijn eerste ALV zeer gefocust, enthousiast en met betrokkenheid verlopen. Voorafgaand aan de vergadering was er gelegenheid om vragen te stellen met name bedoeld om nadere informatie te geven over de financiële stukken. Hiervan is door enkelen gebruik gemaakt.

Na de opening hield Jos Overdijk korte presentaties over de twee initiatieven waar hij mee bezig is: Orange Double Dot en de werkgroep Archief SBN. Deze presentaties worden ook op de site van de SBN gepubliceerd.

Na een toelichting op de ontwikkelingen rond de federatie en de eerste 100 dagen van Harry Groen als nieuwe voorzitter, werd aangegeven dat Rik Burger als bestuurslid niet meer terugkomt. Na zijn eerste termijn is hij niet meer beschikbaar voor een tweede termijn. Wij danken Rik voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Het bestuur heeft er voor gekozen deze portefeuille, marketing en communicatie, nu niet direct weer in te vullen en de ontwikkelingen aan te kijken.

Er was een korte toelichting op de ontwikkelingen rond de federatie. De jaarrekening 2016 en de begroting 2017 werden goedgekeurd en decharge werd verleend aan het bestuur. Dank aan alle bestuursleden en met name de penningmeester voor het goede werk!

Als afsluiting heeft de vergadering het voorstel van het bestuur besproken om de inkomsten van de SBN te versterken door de contributie aan te passen. Verschillende opties werden afgewogen waarna twee voorstellen zijn goedgekeurd:

  • Een deel van de contributie wordt bij de squashcentra na afloop van het jaar geïnd. Wij vervroegen de inning van de contributie over 2017 naar het najaar van 2017. Wij zullen dit in een aantal stappen verder vervroegen zodat inning uiteindelijk vooraf plaatsvindt.
  • De totale inkomsten uit contributies mag worden verhoogd met een totaal bedrag van minimaal € 30.000,-. Het bestuur zal zorgen voor een voorstel hiertoe op een volgende ALV.

 

De vergadering werd gesloten na positieve reacties van de leden tijdens de rondvraag. Een zeer geslaagde ALV waarin het duidelijk een nieuwe start is gemaakt! Het (echte) verslag wordt binnenkort op de site gepubliceerd.

« Terug