Save the date: Algemene Leden Vergadering 29 Juni 2019

Algemeen

Save the date: Algemene Leden Vergadering 29 Juni 2019

Op zaterdag 29 juni aanstaande wordt de Algemene Leden vergadering gehouden van Squash Bond Nederland. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit op zaterdag 29 juni vanaf 10:30 bij Racketcentrum Houten om hun stem te laten horen. De vergadering wordt afgesloten door een lunch met de gelegenheid om verder een na te praten.

Met deze ALV treedt dhr. Groen af als voorzitter. SBN is dhr. Groen zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de squashsport.

De agenda en andere vergaderstukken zullen binnen enkele weken gepubliceerd worden. In ieder geval zullen de jaarrekening 2018 en de ontwikkelingen van het bestuur op de agenda staan. Verdere informatie volgt op de website.

Tijdens de vorige ALV is 15 juni genoemd als mogelijke datum. De werving en voorbereiding van nieuwe bestuursleden maakt echter dat het bestuur heeft gekozen voor de laatst mogelijke zaterdag om deze vergadering te houden.

Het bestuur

« Terug