Uitnodiging en agenda ALV 29-06

Algemeen

Uitnodiging en agenda ALV 29-06

Aan de leden van Squash Bond Nederland: 
 
Hiermee nodigen wij u uit voor de  Algemene Ledenvergadering Squash Bond Nederland. 
 
Datum:  29 juni 2019

Aanvang:  11.00 uur

Locatie:  Racketcentrum Houten    Pelmolen 7     3994 XX Houten 
 

 

Voor aanvang van de vergadering is er gelegenheid van 10.30u tot 11.00u om vragen te stellen over de financiële stukken van de vergadering. Indien er onvoldoende quorum aanwezig is voor besluitvorming in deze ALV zullen wij een tweede ALV uitroepen, te houden na vaststelling quorum, op zaterdag 29 juni 2019. Op deze ALV kunnen wij vervolgens met de aanwezige leden de noodzakelijke besluiten nemen. 

De publicatie van de vergaderstukken zal in week 25 plaatsvinden via onze website.  
 
Aan- of afmelding dient schriftelijk te gebeuren vóór zaterdag 22 juni, middels een e-mail naar info@squashbond.nl. Eventuele machtigingen kunnen worden verleend middels het machtigingsformulier (Klik hier)
 
Met deze vergadering treedt dhr. Groen af als voorzitter. Squash Bond Nederland is dhr. Groen zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de squashsport. Tijdens de lunch na afloop van de vergadering is er gelegenheid om dhr. Groen de hand te schudden.  


AGENDA


1. Opening  

2. Vaststelling agenda

3. Vaststelling verslag ALV November 2018

4. Bestuursverslag en Jaarrekening 2018, accountantsverklaring, decharge bestuur en benoeming accountant 2019

5. Algemene gang van zaken:

1. Belangrijkste ontwikkelingen eerste helft 2019

2. Visie en plan

6. Bestuur: 1. Aftreden Voorzitter 2. Verkiezing nieuwe voorzitter, penningmeester en andere bestuursleden

7. Rondvraag & Sluiting  

 

« Terug