Publicatie vergaderstukken ALV | 29 juni 2019

Algemeen

Publicatie vergaderstukken ALV | 29 juni 2019

Op zaterdag 29 juni vindt de Algemene Leden Vergadering van Squash Bond Nederland plaats. De vergaderstukken voor de komende editie zijn vanaf nu gepubliceerd.

Klik hier voor de gepubliceerde stukken

De ALV wordt op 29 juni om 11:00 gehouden in bij Racketcentrum Houten. Tussen 10:30u en 11:00u is er gelegenheid om vragen te stellen over de gepubliceerde financiële stukken. De vergadering is voor ieder lid toegankelijk. Wel dienen leden zich hiervoor aan te melden per e-mail. Dit kan naar info@squashbond.nl. 

Daarnaast treedt dhr. Groen af als voorzitter van Squash Bond Nederland. Squash Bond Nederland is dhr. Groen zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de bond en de squashsport. Tijdens de lunch, die direct na de vergadering plaatsvindt, is er gelegenheid om dhr. Groen de hand te schudden.

 

Agenda

1. Opening  

2. Vaststelling agenda

3. Vaststelling verslag ALV November 2018

4. Bestuursverslag en Jaarrekening 2018, accountantsverklaring, decharge bestuur en benoeming accountant 2019

5. Algemene gang van zaken:

        1. Belangrijkste ontwikkelingen eerste helft 2019
       
2. Visie en plan

6. Bestuur:

        1. Aftreden Voorzitter
       
2. Verkiezing nieuwe voorzitter, penningmeester en andere bestuursleden

7. Rondvraag & Sluiting  

 

« Terug