Nieuw bestuur SBN benoemd tijdens ALV

Algemeen

Nieuw bestuur SBN benoemd tijdens ALV

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van afgelopen zaterdag zijn alle voorgedragen kandidaten verkozen en is het nieuwe bestuur van SBN benoemd. Vanaf 1 juli zal Peter-Paul Scheerder het voorzitterschap op zich nemen. Bianca van Bilsen in herkozen als secretaris en Felipe Salvé zal het penningmeesterschap gaan vervullen. Eric Dietz, Glenn Nohar en Michiel Schoo gaan als algemene bestuursleden aan de gang. Hun portefeuilles zullen in overleg worden bepaald.

Deze editie van de Algemene Leden Vergadering stond natuurlijk ook in het teken van het aftreden van dhr. Harry Groen. Na mooie dankwoorden van Cor Hagers en van het bestuur werd dhr. Groen het erelidmaatschap van SBN verleend. Squash Bond Nederland is dhr. Groen zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor de bond en de squashsport. Deze mooie periode startte toen dhr. Groen in de vorige eeuw als bestuursvoorzitter van de NCM de grootste squashtoernooien en squashers van Nederland begon te sponsoren en eindigde met het voorzitterschap van SBN van de afgelopen jaren.

Naast de verkiezing van het bestuur en het aftreden van Dhr. Groen zijn ook het bestuursverslag en de jaarrekening van 2018 besproken. De vergadering stemde met beide stukken in. De dag werd afgesloten met een lekker lunch, verzorgd door Racketcentrum Houten. SBN wil de leden en het racketcentrum graag bedanken voor hun bijdrage en tijd. De notulen van deze ALV zal later op de website worden gepubliceerd.

« Terug