Aan alle leden: Uitnodiging voor Algemene Leden Vergadering

Algemeen

Aan alle leden: Uitnodiging voor Algemene Leden Vergadering

Aan de leden van Squash Bond Nederland:

 

Hiermee nodigen wij u uit voor de

 

Algemene Ledenvergadering Squash Bond Nederland.

 

Datum:                  30 november 2019

Aanvang:              11.00 uur

Locatie:                 Racketcentrum Houten

                              Pelmolen 7

                              3994 XX Houten

 

Voor aanvang van de vergadering is er gelegenheid van 10.30u tot 11.00u om vragen te stellen over de financiële stukken van de vergadering. Indien er onvoldoende quorum aanwezig is voor besluitvorming in deze ALV zullen wij een tweede ALV uitroepen, te houden na vaststelling quorum, op zaterdag 30 november 2019. Op deze ALV kunnen wij vervolgens met de aanwezige leden de noodzakelijke besluiten nemen.

 

Agenda

 1. Opening 

 2. Vaststelling agenda

 3. Vaststelling verslag ALV 29 juni 2019

 4. Mededelingen

 5. Belangrijkste ontwikkelingen 2019

 6. Strategisch plan

 7. Plannen voor 2020

  1. Jaarplan 2020

  2. Begroting 2020

 8. Rondvraag & Sluiting 

De publicatie van de vergaderstukken zal in week 47 plaatsvinden via onze website.

 

Aan- of afmelding dient schriftelijk te gebeuren vóór zaterdag 23 November 2019. Je kan HIER klikken om je online aan te melden. Eventuele machtigingen kunnen worden verleend middels dit machtigingsformulier.

 

« Terug