SBN polst interesse organisatie ESF Evenementen

Algemeen

SBN polst interesse organisatie ESF Evenementen

De ESF en SBN zijn op zoek naar organisaties (centra) die geïnteresseerd zijn in het organiseren van een Europees evenement. Afgelopen jaren organiseerde bijvoorbeeld SquashTime Eindhoven de Europese Club Championships, de European Junior Under 15 & Under 17 Championships en de European Junior Under 19.

In de afgelopen jaren heeft SBN zijn evenementen vaker in samenwerking met derden georganiseerd. SBN heeft de visie om de activiteiten niet alleen als toernooien maar ook steeds meer als evenementen te organiseren met extra activiteiten, marketing en evenementbeleving. Het moet een beleving zijn voor deelnemers, toeschouwers en sportliefhebbers om een SBN activiteit te bezoeken. 
Door samen te werken en krachten te bundelen met evenementenorganisaties en centra wil SBN deze visie realiseren met als doel de algemene promotie van de squashsport naar een nog hoger niveau brengen. SBN dient hierbij de kwaliteit van de evenementen te waarborgen door het stellen van kwaliteitsnormen en ondersteuning te bieden aan de organiserende partij. 

SBN wil wederom een organisatie/centrum de mogelijkheid bieden om via SBN een bid in te dienen bij de ESF voor de organisatie een Europees Kampioenschap. Voor het jaar 2021 is de ESF zijn de onderstaande evenementen nog open:

- U15/U17 European Team Championships 2021

- European Club Championships 2021

- European Masters Individual Championships 2021.

SBN  wil inventariseren of er organisaties (centra) zijn die een dergelijk evenement naar Nederland willen halen en de samenwerking aan willen gaan om een bid in te dienen bij de ESF. 

Alle ingediende bids worden door SBN beoordeeld aan de hand van de richtlijnen van SBN en de ESF. Deze bids worden in eerste instantie voorgelegd aan een adviescommissie van SBN om te bepalen welk bid voorgelegd zal worden aan de ESF. De ESF zal vervolgens een keuze maken uit alle internationale ingediende bids van de diverse landen. Dit betekend dat een organisatie/centra pas het evenement mag organiseren als dit door de SBN wordt voorgedragen wordt bij de ESF en de ESF het evenement aan Nederland (SBN) toekent. 


European Squash Federation Guidelines: https://www.europeansquash.com/file/815959/?dl=1 
Squash Bond Nederland Richtlijnen: Squash Bond Nederland Evenementen Beleid

Uiterlijke aanmeldtermijn interesse in ESF Evenementen: 05 December 2019

Uiterlijke aanmeldtermijn bid voor een specifiek ESF Evenement: 06 Januari 2020

 

Interesse in een SBN-ESF Evenement maak dit dan kenbaar via events@squashbond.nl voor de gestelde deadline. Graag aangeven voor welk evenement je interesse toont. Voor vragen of toelichtingen kun je tevens terecht bij de Technisch Manager van SBN via events@squashbond.nl

Na de aanmeldtermijn voor bids zal SBN de ingediende bids voorleggen aan een adviescommissie om de SBN te adviseren m.b.t. de toekenning. 4 weken na het sluiten van de aanmeldtermijn voor bids zal de SBN bekend maken welk bid voorgelegd wordt bij de ESF.

« Terug