Coronavirus | Voorlopig geen squash in Nederland

Algemeen

Coronavirus | Voorlopig geen squash in Nederland

Nederland/ de wereld bevindt zich in de strijd tegen het Coronavirus. Dit raakt ook de Squashsport. SBN houdt zijn leden, centra en belangstellende dagelijks geinformeerd over de meest recente updates.

UPDATE 19.05.2020 19:35 uur

SBN heeft kennisgenomen van de persconferentie van het kabinet ten aanzien van de versoepelingen op de bestaande maatregelen. SBN ziet geen reden om met een update te komen. Bij SBN aangesloten centra ontvangen wel een update over onder meer het steunpakket.

 

UPDATE 06.05.2020 19:40 uur

SBN heeft kennisgenomen van de persconferentie van het kabinet ten aanzien van de versoepelingen op de bestaande maatregelen. Tot 1 september zal squash in Nederland niet mogelijk zijn. SBN is in nauw gesprek met platform ondernemende sport, NOC*NSF en andere betrokken instanties om zaken te verduidelijken dan wel mogelijkheden/kansen te bespreken. Zodra hierover meer duidelijk is, zullen wij naar buiten treden met een bericht. Naar verwachting zal dit morgen aan het einde van de middag zijn. Dit bericht zal als apart bericht worden geplaatst en is hier terug te vinden.

 

Tevens werd aangekondigd dat er specifieke steunmaatregelen komen  in het financiële steunpakket. Meer informatie hierover zal morgen in het bericht worden opgenomen dan wel met centra worden gedeeld.

 

UPDATE 21.04.2020 20.20 uur

Squash Bond Nederland heeft op dinsdag 21 april kennisgenomen van de persconferentie van het kabinet en de nieuwe maatregelen die van toepassing zijn op Squash in Nederland.

 

Deze maatregelen hebben betrekking op een aantal disciplines 

 • Openstelling squashcentra
 • Jeugdsquash
 • Competities en toernooien
 • Topsport

 

Hieronder vertalen wij per discipline de gevolgen voor zover mogelijk.

 

Openstelling Squash centra in relatie tot jeugdsquash

Het kabinet heeft het buitensporten voor jeugdigen tot en met 18 jaar versoepelt, squashen is als indoorsport – ook voor jeugdigen t/m 18 jaar – nog niet mogelijk. SBN werkt momenteel op de achtergrond aan een plan om in een eventuele volgende fase onder gecontroleerde omstandigheden (waarin indoorsport wel weer mogelijk is) te squashen. SBN heeft hiervoor reeds een protocol opgesteld en is in afwachting van een reactie van het ministerie van Economische zaken.

 

Op dit moment is er ook nog niets bekend over de steunfondsen om gefaseerd open te gaan en/of de eventuele gevolgen hiervan. SBN werkt hier achter de schermen hard aan en heeft daarvoor vandaag haar impactanalyse ingeleverd bij het ministerie van VWS. 

 

Competities en toernooien

SBN Competitie

SBN zal in de aankomende periode de maatregelen van het kabinet vertalen naar gevolgen voor de SBN Competitie. Vooralsnog staat op 19 juni 2020 de laatste speelronde gepland van de reguliere competitie. SBN gaat de aankomende dagen in beraad en gevolgen voor de Competitie en promotie/degradatie van de reguliere competitie in kaart brengen. 

 

NK Dubbel

Het NK Dubbel stond oorspronkelijk op 6 en 7 juni op de SBN Kalender bij SquashTime Eindhoven. Dit evenement wordt naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet eveneens afgelast. Indien de overheidsmaatregelen dit toelaten zal dit evenement doorgang vinden op een alternatieve datum later in het jaar.

 

Evenementen (inclusief landelijke toernooi circuits)

Het kabinet heeft afgekondigd dat de maatregelen voor evenementen worden verlengd tot 1 september 2020 Inhoudende dat alle evenementen (waaronder alle landelijke tourevenementen (Eye Tour, Dunlop Tour, TMG Tour, overige landelijke evenementen). Clubactiviteiten zonder vergunning zijn tot 20 mei niet mogelijk. Clubactiviteiten met vergunning zijn tot 1 september eveneens niet mogelijk. 

 

Topsport

Na afloop van de persconferentie van het kabinet werd gesproken over het toestaan van de heropening van topsport locaties en de te verlenen toegang aan topsporters. De topsport locaties waar overgesproken wordt zijn erkende nationale trainingslocaties als Papendal in Arnhem. SBN Centra voldoen niet aan het criterium topsportlocatie en dienen dus gesloten te blijven. Alleen topsporters met een status, zogenoemde statussporters met een A of B status krijgen de mogelijkheid tot de faciliteiten en worden getypeerd als ‘topsporter’. Inhoudende dat onze eigen topsporters nog even geduld moeten hebben om de trainingen weer te kunnen hervatten. 

 

SBN houdt de verdere berichtgeving vanuit sportkoepel NOC*NSF, Platform Ondernemende Sport, het RIVM, de GGD, de veiligheidsregio's en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn, scherp in de gaten en acteert hierop indien nodig. SBN begrijpt de op dinsdag 21 april genomen beslissingen vanuit het kabinet en is van mening dat gezondheid ten alle tijden prevaleert. SBN roept dan ook op tot solidariteit en ieders medewerking.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------EINDE BERICHT --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UPDATE 21.04.2020 19.00 uur

SBN heeft op dinsdag 21 april kennisgenomen van de persconferentie van het kabinet aangaande de vernieuwde maatregelen rondom het coronavirus. SBN bespreekt momenteel de te nemen stappen en komt spoedig met een update.

 

UPDATE 31.03.2020 19.45 uur

Op dinsdag 31 maart heeft Squash Bond Nederland kennisgenomen van de nieuwe maatregelen die het kabinet neemt tegen de indamming van het coronavirus. Hierop heeft SBN geacteerd op de volgende manieren:

 

 1. Squashaanbieders geïnformeerd over de verlengde maatregelen t.a.v. sluiting centra 

De reeds bekende maatregelen waarmee squashcentra tot en met 6 april op last van het kabinet gesloten dienden te blijven, zijn verlengd tot en met 28 april. SBN heeft hierop alle squashcentra geïnformeerd over deze maatregel en is zich bewust van de financiële en persoonlijke impact die deze maatregel heeft op aanbieders van squash. 

 

SBN staat brancheleden bij daar waar nodig. Een van de manieren is de recent opgestarte digitale web omgeving waarin aanbieders relevante en actuele informatie kunnen vinden ten aanzien van thema’s als lidmaatschappen, accommodatiezaken en juridische zaken. Daarnaast is het mogelijk om onderling kennis uit te wisselen via dit platform.

 

 1. Squash tot en met 28 april niet mogelijk in Nederland

Door de afgekondigde maatregelen van het kabinet en de sluiting van centra is het tot en met 28 april niet mogelijk om te squashen bij een squashaanbieder. Daarnaast heeft SBN zoals eerder gecommuniceerd haar sportieve activiteiten tot en met 1 juni afgelast dan wel opgeschort.

 

We vragen leden van centra solidair te blijven met hun aanbieder, zeker in deze moeilijke tijden. Hoe? Dat is simpel: Blijf gewoon lid, vraag je baanhuur niet terug, maar verzet de datum en wellicht kan je jouw club nog verder steunen door (digitaal) een nieuw racket of schoenen te kopen. Kan je er straks weer vol voor gaan!

 

SBN houdt de verdere berichtgeving vanuit sportkoepel NOC*NSF, het RIVM, de GGD, de veiligheidsregio's en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn, scherp in de gaten en acteert hierop indien nodig. SBN begrijpt de op dinsdag 31 maart genomen beslissingen vanuit het kabinet en is van mening dat gezondheid ten alle tijden prevaleert. SBN roept dan ook op tot solidariteit en ieders medewerking.

 

UPDATE 31.03.2020 19.10 uur

SBN heeft op dinsdag 31 maart kennisgenomen van de persconferentie van het kabinet aangaande de verscherpte maatregelen rondom het Coronavirus. SBN bespreekt momenteel te nemen stappen en komt spoedig met een update. 

 

UPDATE 24.03.2020 14.15 uur

SBN heeft op maandag 23 maart kennisgenomen van de vernieuwde maatregelen van het kabinet aangaande de verscherpte maatregelen rondom het Coronavirus. Tijdens de persconferentie is bekend gemaakt dat de afgekondigde maatregelen die golden tot en met 6 april zijn verlengd en verder worden aangescherpt tot 1 juni a.s. Hierop heeft SBN verschillende zaken besloten te weten:

 

 1. 1. Alle activiteiten tot en met 1 juni 2020 worden afgelast dan wel opgeschort, inhoudende;
 • SBN Reguliere competitie (incl. Nacompetitie)
 • SBN Jeugdcompetitie
 • SBN Eredivisie
 • NK Jeugd
 • Landelijke toernooicircuits (Dunlop, EYE en TMG)
 • SBN Selectietrainingen
 • Nederlandse Dubbel Competitie
 • Overige landelijke evenementen 

 

Vervangend competitieleider Tom Lucas: ‘’In de afgelopen weken zijn vele scenario’s geschreven ten aanzien van het competitie en toernooien aanbod, hierin is rekening gehouden met dergelijke maatregelen. We zijn er als organisatie klaar voor dat zodra het weer mogelijk is, we zo snel als mogelijk de activiteiten weer gezamenlijk op kunnen pakken’’. SBN zal binnenkort uitspraak doen over de reeds lopende en komende competities/toernooien.

 

 1. 2. Squashcentra tot en met 6 april gesloten, clubactiviteiten tot 1 juni niet mogelijk

Vooralsnog gelden de maatregelen tot en met 6 april om squashcentra gesloten te houden, naar verwachting komt het kabinet eind maart/begin april met een update aangaande de openstelling van sportfaciliteiten. Clubactiviteiten en toernooien daarentegen mogen tot 1 juni niet worden georganiseerd, dit wordt beschouwd als een evenement en is verboden. SBN is zich bewust van de impact die de afgekondigde maatregelen hebben voor squashaanbieders. 

 

Rogier van Veen contactpersoon voor squashaanbieders: ‘’Naast de maatschappelijke impact die het coronavirus op Nederland heeft, is ook de economische impact voor commerciële centra groot, verenigingen kennen daarentegen andere problemen zoals bijvoorbeeld de algemene ledenvergadering. We zetten ons als SBN op alle mogelijke manieren in om deze centra te helpen. Achter de schermen werken we aan nieuwe initiatieven om uiteindelijk samen sterker uit deze situatie te komen’’.

 

Afgelopen week is een eerste impact meting gedaan die het coronavirus op squashend Nederland heeft. Met de uitkomsten hiervan is SBN - via NOC*NSF -  in gesprek met de tweede kamer over onder meer een noodfonds. SBN roept squash centra die de impact analyse nog niet ingevuld hebben deze zo spoedig mogelijk in te vullen via deze link.  

 

SBN heeft een speciale pagina met alle beschikbare financiële regelingen deze kan hier bekeken worden. Daarnaast informeert SBN de bij SBN aangesloten centra op regelmatige basis over het coronavirus, besluiten en adviseert waar mogelijk. Mocht u centrum deze niet ontvangen, mailt u dan naar rogier@squashbond.nl

 

SBN houdt de verdere berichtgeving van RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), Veiligheidsregio's en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn, scherp in de gaten en acteert hierop indien nodig. SBN begrijpt de op maandag 23 maart genomen beslissingen vanuit het kabinet en is van mening dat gezondheid ten alle tijden prevaleert. SBN vraagt dan ook ieders medewerking in deze situatie. 

 

UPDATE 24.03.2020 13.00 uur

SBN heeft op maandag 23 maart kennisgenomen van de persconferentie van het kabinet aangaande de verscherpte maatregelen rondom het Coronavirus. De maatregelen zullen een buitengewone impact hebben op onze sport. SBN wil graag eerst haar centra informeren en komt uiterlijk dinsdag 14:30 uur met een update.

 

UPDATE 23.03.2020 19.15 uur

SBN heeft op maandag 23 maart kennisgenomen van de persconferentie van het kabinet aangaande de verscherpte maatregelen rondom het Coronavirus. De maatregelen zullen een buitengewone impact hebben op onze sport. SBN bespreekt momenteel de te nemen stappen en komt uiterlijk dinsdag 13:00 uur met een update.
 

UPDATE 15.03.2020 17.45 uur: SBN informeert over de maatregel tot het sluiten van de squashfaciliteiten

SBN heeft op zondag 15 maart kennisgenomen van de persconferentie van het kabinet en het advies van NOC*NSF 

aangaande de verscherpte maatregelen rondom het Coronavirus. SBN informeert alle squashaanbieders in Nederland dat zij hun faciliteiten met ingang van 15 maart 17:45 uur tot 6 april a.s. dienen te sluiten op last van de regering.

 

SBN houdt de verdere berichtgeving van het RIVM, de GGD, Veiligheidsregio's en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn, scherp in de gaten en communiceert deze met haar aanbieders/leden. We vragen ieders medewerking in deze situatie.

 

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten. 

 

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn erop gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Dit is een belangrijke doelstelling die SBN van harte ondersteunt. Meer informatie hierover in onderstaande video:

 

 

 

UPDATE 13.03.2020 10.30 uur: SBN last alle SBN Activiteiten af

SBN heeft op donderdag 12 maart kennisgenomen van de persconferentie van het kabinet en het advies van NOC*NSF, aangaande de verscherpte maatregelen rondom het Coronavirus. Hierop heeft SBN besloten alle activiteiten tot en met 31 maart 2020 af te gelasten inhoudende:

 

 • SBN Reguliere competitie (incl. Nacompetitie)
 • SBN Jeugdcompetitie
 • SBN Eredivisie (tot en met 1 april)
 • NK Jeugd
 • Landelijke tournooicircuits (Dunlop, EYE en TMG)
 • Nationale Dubbel Competitie
 • SBN Selectietrainingen

 

Nieuwe speeldata / toernooidata

SBN gaat samen met de toernooiorganisatoren en competitieleiders - indien activiteiten alsnog plaatsvinden - op zoek naar vervangende speeldata. Hierover is op dit moment nog niets bekend en zal in de loop van de komende weken gecommuniceerd worden.

 

Squash Centra

Het kabinet heeft tevens beperkingen opgelegd voor publieke locaties (musea, sportcentra) toegankelijk voor meer dan 100 personen. SBN adviseert met klem dat centra haar eigen evenementen af te lassen en ook geen clubactiviteiten meer te organiseren. 

 

Evenementen

NK Jeugd

SBN ziet zich genoodzaakt het NK Jeugd af te lassen, dit evenement omvat meer dan 100 betrokkenen. Er wordt contact opgenomen met deelnemers en betrokkenen aangaande alternatieve data en overige zaken.

 

EK Jeugd <19 (4 april - 12 april)

Naar aanleiding van de maatregelen van de Nederlandse overheid heeft de ESF (Europese Squash Federatie) besloten om het EK Jeugd dat plaats zou vinden in Eindhoven van 4 - 12 april af te gelasten. SBN en de ESF gaan de komende periode in beraad en op zoek naar alternatieve speeldata voor het evenement. 

 

EK Squash (29 april - 2 mei)

Het EK Squash is naar aanleiding van de aanhoudende crisis afgelast. SBN en de ESF gaan de komende periode in beraad en op zoek naar alternatieve speeldata voor het evenement. 

 

SBN houdt de verdere berichtgeving van RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), Veiligheidsregio's en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn, scherp in de gaten en acteert hierop indien nodig. SBN vraagt ieders medewerking in deze situatie.

---

Zie voor actuele informatie over het coronavirus de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

NOC*NSF heeft een speciaal themadossier rondom het coronavirus opgesteld, dit is terug te vinden via: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

« Terug