Twee bestuursleden geven het stokje over

Algemeen

Twee bestuursleden geven het stokje over

De huidige voorzitter Peter-Paul Scheerder en secretaris Bianca van Bilsen hebben besloten om af te treden als bestuurslid van SBN. Beiden zien bij hun afscheid, op de komende Algemene Leden Vergadering, terug op vijf jaar bestuurslidmaatschap. Het vertrek komt daarmee voor beiden op een natuurlijk moment.

Peter-Paul kijkt tevreden terug maar wil zich graag weer focussen op andere dingen. “Ik ben graag bestuurder geweest van en voor deze fantastische sport en ik vond het vaak leerzaam, leuk en dankbaar werk. Als bestuurders hebben we meegeholpen om SBN uit een crisis te loodsen. En afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet voor het weer laten groeien van de sport. Vorig jaar had ik al aangegeven het voorzitterschap in ieder geval een jaar te willen doen. Nu ik weer een nieuwe, intensieve baan heb, wil ik mijn vrije tijd graag weer anders besteden. Dat zal ook ten goede komen aan mijn gezin.’’

Bianca vult deze woorden graag aan. “Het zijn vijf bewogen jaren geweest waarin we veel hebben bereikt. Samen met het bureau hebben we de schouders eronder gezet, veranderingen doorgevoerd en het fundament gecreëerd om weer te kunnen groeien.  We zijn uit de federatie gestapt, verhuisd naar Amersfoort en Amstelveen en we hebben een waardevolle samenwerking met KNLTB. Dat heb ik met veel plezier gedaan! Nu is het tijd om het stokje over te dragen. 

Door plaats te maken ontstaat bovendien een goed rooster van aftreden, zodat niet alle termijnen van het bestuur tegelijk eindigen. Ik blijf natuurlijk deze geweldige sport beoefenen en hoop jullie terug te zien op de baan!” 

De interne taakverdeling wordt zo verdeeld dat er niet twee maar slechts één vacature ontstaat. Het bestuur is nu op zoek  naar een kandidaat voorzitter.

« Terug