Steunfonds voor squashverenigingen

Algemeen

Steunfonds voor squashverenigingen

Het kabinet stelt 110 miljoen euro extra beschikbaar voor de sportverenigingen, waaronder ook de squashverenigingen. Als gevolg van de coronamaatregelen, lopen de clubs omzet mis terwijl de vaste lasten doorlopen.

De 110 miljoen euro extra voor de sportsector is opgedeeld in twee delen. In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. Ten tweede gaat er 20 miljoen euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten en komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen. Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2.500 euro. Zo kunnen verenigingen trainingen voor de jeugd hervatten en activiteiten opzetten voor niet-leden.

 

Met de 110 miljoen euro komt het kabinet tegemoet aan de hoogste nood van sportverenigingen. De clubs beschikken niet over grote reserves en er wordt juist nu extra inspanning gevraagd van hen. Het Mulier Instituut is gevraagd om de effecten die de coronacrisis heeft op de gehele sportsector in kaart te brengen. Aan de hand van de uitkomsten kijkt het kabinet in hoeverre aanvullende steun nodig is.

 

Commerciële squashcentra

Het hierboven genoemde steunfonds is niet van toepassing voor commerciële squashcentra. Aanstaande maandag heeft SBN een gesprek met de voltallige directie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin wordt gesproken over de financiële wensen en behoeften vanuit commerciële sportaanbieders (denk aan: steunfonds, corona testen voor medewerkers, 1,5m squashprotocol, etc.). Dit gesprek wordt gevoerd vanuit Platform Ondernemende Sport op basis van de bij ons bekende cijfers uit de corona thermometer. Dit is een onderzoek dat commerciële centra ongeveer driewekelijks invullen.

« Terug