Tom Lucas nieuwe directeur Squash Bond Nederland

Algemeen

Tom Lucas nieuwe directeur Squash Bond Nederland

Tom Lucas wordt de nieuwe directeur van Squash Bond Nederland. Per 1 juni 2020 gaat hij fulltime aan de slag.

Tom Lucas: “Met enthousiasme en gezonde dosis ambitie kijk ik ernaar uit om mijn werkzaamheden voor Squash Bond Nederland in deze nieuwe functie voort te zetten. Met squashers, centra, partners en eenieder die squash een warm hart toedraagt ga ik graag gezamenlijk bouwen aan Squash van de toekomst”.

 

Tom Lucas is geen onbekend gezicht in de squashwereld. Tom heeft zich recentelijk ingezet voor de Squash Bond op het gebied van Events & Topsport in zijn huidige functie als Technisch Manager. De afgelopen jaren heeft Tom zich op meerdere manieren ingezet voor de squashsport, met het meest in het oog springend het opbouwen van TMG Squash met als basis het juniorcircuit, maar ook evenementen zoals de DPD Open Squash 2019.

 

De TMG Squash activiteiten zullen in de toekomst plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van Squash Bond Nederland en onveranderd doorgaan. 

 

Na een uitgebreide, zorgvuldige procedure is het bestuur verheugd te kunnen mededelen dat Tom Lucas, benoemd is tot nieuwe directeur. Het bestuur ziet in Tom een getalenteerd, gedreven en dynamische professional, die de nieuwe visie van SBN zoals weergegeven in het strategisch plan, vorm kan geven. We zijn blij te kunnen constateren dat Tom uit 31 sterke kandidaten unaniem de voorkeur heeft gekregen. 

 

Het bestuur wenst Tom, en met hem het bondsbureau, veel succes in het verder uitbouwen van onze mooie squashsport.

« Terug