Topscore voor Squashsport, squash per 1 juli lijkt mogelijk

Algemeen

Topscore voor Squashsport, squash per 1 juli lijkt mogelijk

Op woensdag 27 mei 2020 heeft SBN kennisgenomen van het persmoment van Premier Rutte namens het kabinet. Hierin is naar buiten gekomen dat het kabinet heeft besloten de squashsport per 1 juli in Nederland weer geopend kan worden mits de situatie dit toelaat.

Sinds de presentatie van het zogenoemde spoorboekje op 6 mei jl. is er achter de schermen hard gewerkt op het gebied van openstelling en lastenverlichting. SBN trok zeer nauw op met het Platform Ondernemende Sport (POS) en zo ook met NOC*NSF om de squashsport eerder te openen dan 1 september van dit jaar. De aanvullende maatregelen en geïnitieerde onderzoeken zijn besproken in het overleg van het OMT en leiden ertoe dat squash per 1 juli in Nederland onder strenge voorwaarden weer mogelijk lijkt te zijn.

 

Tom Lucas, directeur SBN: ''Naast het goede nieuws voor de centra en verenigingen, biedt dit ook perspectief voor de squashers die al geruime tijd de zo geliefde sport moest missen. Iedereen hunkert weer naar de squashbaan en het lijkt per 1 juli ook weer mogelijk!''

 

Commerciële horeca open per 1 juni

SBN bereikte nog een succes in samenwerking met het POS. Per 1 juni mogen commerciële sportaanbieders in Nederland haar horeca deuren openen. Indien squashcentra besluiten horeca toe te staan, dient er gewerkt te worden volgens het protocol van Koninklijke Horeca Nederland. 

 

Paracommerciële eet- en drinkgelegenheden (beter bekend als: kantines/ clubhuizen van sportverenigingen) kunnen per 1 juli weer geopend worden, tegelijk met de heropening van de squashbanen.

 

Financiële steun centra

Eerder slaagde SBN er al in (tezamen met het POS) om een tegemoetkoming in de vaste lasten te verkrijgen voor squashaanbieders, alsmede een financiële regeling voor verenigingen met hulp van NOC*NSF. SBN onderzoekt momenteel tezamen met het Mulier instituut en het POS of de financiële regelingen voldoende steun bieden, dan wel aanvullende steun benodigd is. Vooralsnog blijft het code oranje voor de Nederlandse squashsport.

 

Fantastisch nieuws

Squash Bond Nederland maakte een sprong in de lucht bij het horen van het nieuws. Rogier van Veen, centra en verenigingen (SBN): ‘Dit is fantastisch nieuws voor onze squashaanbieders, die het zo gigantisch moeilijk hebben. We hebben ons achter de schermen ontzettend hard gemaakt voor onze belangen en met succes. De komende tijd gaan we ons inzetten voor een verantwoorde opening. Tot die tijd roepen we squashers in Nederland op een drankje te drinken bij de commerciële squash club om het feestje op gepaste en verantwoorde wijze te vieren’’.

 

Protocol Verantwoord squashen in de 1,5 meter samenleving

SBN verwacht dat het binnen 48 uur na de persconferentie op woensdag 27 mei de brief met de definitieve aanvullende maatregelen ontvangt. Op basis van deze informatie past SBN haar protocol - dat geldend is voor alle centra in Nederland (lid of geen lid) aan. Zodra dit document gereed is wordt dit gedeeld bij de bij ons bekende squashaanbieders in Nederland.

 

SBN wil langs deze weg ook Rudmer Heerema (VVD) bedanken voor zijn inzet. Zojuist plaatste hij ook de volgende tweet over de binnensport.

« Terug