Uitnodiging ALV 27 juni

Algemeen

Uitnodiging ALV 27 juni

Aan de leden van Squash Bond Nederland

 

Hiermee nodigen wij u uit voor de

Algemene Ledenvergadering Squash Bond Nederland.

 

Datum:                              27 juni 2020

Aanvang:                          11.00 uur

Eindtijd:                            12.45 uur

Online locatie:                 Online omgeving, aangemelde leden ontvangen na aanmelding een link

Voor de vergadering is er de gelegenheid om per mail vragen te stellen over de financiële stukken en reglementaire wijzigingen. Deze vragen kunnen gesteld worden aan directie@squashbond.nl. Dit kan tot uiterlijk woensdag 24 juni 2020. Daarnaast is er de mogelijkheid om van 10:00 tot 10:30 in een online omgeving de mogelijkheid voor financiële en reglementaire vragen.

 

Indien er onvoldoende quorum aanwezig is voor besluitvorming in deze ALV zullen wij een tweede ALV uitroepen, te houden na vaststelling quorum, op zaterdag 27 juni 2020. Op deze ALV kunnen wij vervolgens met de aanwezige leden de noodzakelijke besluiten nemen.

 

Agenda

1. Opening

2. Agenda ALV

3. Vaststelling verslag ALV November 2019

4. Bestuursverslag en Jaarrekening 2019, accountantsverklaring, decharge bestuur en benoeming accountant.

5. Algemene gang van zaken

     a) Ontwikkelingen Corona op Squashsport

     b) Financiën Squash Bond Nederland

     c) Ontwikkelingen Strategisch plan 2020

6. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement en statuten Squash Bond Nederland

7. Bestuur:

     a)Aftreden voorzitter & secretaris

     b)Benoeming nieuwe voorzitter

8. Rondvraag & Sluiting

 

De publicatie van de vergaderstukken zal in week 25 plaatsvinden via onze website. Agendapunt 6 betreft geen fundamentele wijziging, SBN wil op dit moment uitsluitend de reglementen en statuten opschonen en in lijn brengen met de hedendaagse tijd. 

 

Aan- of afmelding dient schriftelijk te gebeuren vóór zaterdag 20 juni 2020. Je kan HIER klikken om je online aan te melden. Eventuele machtigingen kunnen worden verleend middels dit machtigingsformulier. 

 

« Terug