Publicatie Vergaderstukken ALV 27-06

Algemeen

Publicatie Vergaderstukken ALV 27-06

Op zaterdag 27 juni vindt de Algemene Leden Vergadering van Squash Bond Nederland plaats. De vergaderstukken voor de komende editie zijn gepubliceerd.

Klik hier om de gepubliceerde stukken te bekijken

De ALV wordt op zaterdag 27 juni om 11:00 wordt online (Microsoft Teams) gehouden. Tussen 10:00u en 10:30u is er gelegenheid om vragen te stellen over de financiële en/of reglementaire stukken. De vergadering is voor ieder lid toegankelijk. Wel dienen leden zich hiervoor aan te melden. Dit kan door het invullen van dit online formulier. Zonder aanmelding, kunnen wij u geen unieke link voor de vergadering doen toekomen om deel te kunnen nemen aan de vergadering.

 

Agenda

 

Klik hier om de vergaderstukken te bekijken

1. Opening

2. Agenda ALV

3. Vaststelling verslag ALV November 2019

4. Bestuursverslag en Jaarrekening 2019, accountantsverklaring, decharge bestuur en benoeming accountant.

5. Algemene gang van zaken     a) Ontwikkelingen Corona op Squashsport

     b) Financiën Squash Bond Nederland

     c) Ontwikkelingen Strategisch plan 2020

6. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement en statuten Squash Bond Nederland
7. Bestuur:

     a)Aftreden voorzitter & secretaris

     b)Benoeming nieuwe voorzitter 

8. Rondvraag & Sluiting

« Terug