SBN start pilots in de Damescompetitie

Algemeen

SBN start pilots in de Damescompetitie

Het organiseren van competities is een belangrijke kerntaak van Squash Bond Nederland. Niet alleen voor SBN, maar ook voor de gehele squashsport is competitie een essentieel onderdeel van de wedstrijdsport. Wij streven er dan ook naar om onze competities zo goed mogelijk te organiseren. Dat kunnen wij niet alleen, dat doen wij samen! Squash Bond Nederland heeft de afgelopen periode daarom een onderzoek gedaan naar de Damescompetitie.

 

Bij dit onderzoek hebben we alle clubs gevraagd mee te doen. Dat heeft ertoe geleid in totaal 66% van zowel de clubs, teams als spelers uit de gehele competitie vertegenwoordigd waren. SBN wil haar dank uitspreken aan alle leden van de klankbordgroep voor alle input en feedback de afgelopen periode.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek bleek dat voor een succesvolle damescompetitie de volgende pijlers noodzakelijk zijn:

• Competitief

• Gezelligheid

• Sportief

• Streven naar zo klein mogelijke reisafstanden

• Streven naar minder niveauverschil

• Actief wervingsbeleid bij clubs m.b.t. dames

• Dames die spelen in de herencompetitie stimuleren om mee te doen bij de dames.

 

Besluiten SBN

Squash Bond Nederland stelt n.a.v. de uitkomsten van het onderzoek de volgende vier concrete actiepunten op.

1. Vanaf het seizoen 2020-2021 zal er een pilot gespeeld worden in de Promotieklasse. Deze pilot betreft het spelen in een format van drie – tegen- drie in plaats van vier-tegen-vier

2. Er komt een pilot om damesdubbel uit te testen. Dit doen we door een eenmalige damesdubbel competitie te organiseren. Deze vindt plaats op dezelfde avond als een reguliere competitiewedstrijd en vindt plaats tegen de teams die zich voor deze pilot opgeven. De wedstrijd wordt gehouden na afloop van alle wedstrijden in de reguliere competitie. De uitslag telt niet mee voor de reguliere competitie, maar zal separaat als uitslag meegenomen worden in een damesdubbel poule. Deelname is compleet vrijwillig en teams zijn niet verplicht mee te doen aan de pilot.

3. Voor seizoen 2020-2021 wordt er in de Eerste Divisie gespeeld met een TOP-DOWN-structuur. Hierbij worden poules halverwege de competitie samengevoegd op basis van prestaties. Zo kan er voldaan worden aan de wens om enerzijds meer rekening te houden met reisafstanden en anderzijds aan de wens om het verschil in spelniveau zoveel mogelijk te verkleinen.

4. In het najaar 2020 wordt er een vervolgonderzoek gedaan naar het verbeteren van het wervingsbeleid bij clubs, teams en SBN zelf.  Deze zal met de leden van de klankbordgroep gehouden worden.

Competitieleider Willem van Meerkerk "Ik ben heel blij dat wij in gesprek zijn gegaan met speelsters en de clubs. Deze gesprekken hebben een goed beeld gegeven over de huidige damescompetitie en de uitdagingen die er liggen. Komend seizoen gaan wij vol goede moed van start met een aantal pilots.
"

« Terug