Uitnodiging ALV 28 November 2020

Algemeen

Uitnodiging ALV 28 November 2020

Aan de leden van Squash Bond Nederland:

 

Hiermee nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering Squash Bond Nederland.

Klik hier voor de uitnodiging in PDF of lees verder.

Datum:                              28 november 2020

Aanvang:                          11.00 uur

Eindtijd:                            12.45 uur

Online locatie:                 Online omgeving, aangemelde leden ontvangen

              na aanmelding een link

 

Voor de vergadering is er de gelegenheid om per mail vragen te stellen over het jaarplan 2021 en de financiële cijfers 2020 & 2021. Deze vragen kunnen gesteld worden aan directie@squashbond.nl. Dit kan tot uiterlijk woensdag 25 november 2020.

 

Daarnaast is er de mogelijkheid om van 10:00 tot 10:30 in een online omgeving de mogelijkheid voor vragen omtrent het jaarplan 2021. Van 10:30 tot 11:00 is er de mogelijkheid voor vragen omtrent de financiële cijfers.

 

10:00 – 10:30 – Mogelijkheid vragen Jaarplan 2021

10:30 – 11:00 – Mogelijkheid vragen financiële cijfers 2020/ 2021

 

Indien er onvoldoende quorum aanwezig is voor besluitvorming in deze ALV zullen wij een tweede ALV uitroepen, te houden na vaststelling quorum, op zaterdag 28 november 2020. Op deze ALV kunnen wij vervolgens met de aanwezige leden de noodzakelijke besluiten nemen.

 

Agenda ALV

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda ALV
  3. Vaststelling verslag ALV 27 juni 2020
  4. Belangrijkste ontwikkelingen 2020
  5. Plannen
    1. Jaarplan 2021
    2. Begroting 2021
  6. Rondvraag & Sluiting

 

De publicatie van de vergaderstukken zijn hier vindbaar. 

 

Aan- of afmelding dient schriftelijk te gebeuren vóór zaterdag 21 november. Je kan HIER klikken om je online aan te melden. Eventuele machtigingen kunnen worden verleend middels dit machtigingsformulier 

« Terug