Mondkapjesplicht in de squashsport

Algemeen

Mondkapjesplicht in de squashsport

Mondkapjesplicht in de squashsport

 

Per heden is het op last van de overheid verplicht om op squashcentra mondkapjes te dragen voor alle aanwezigen vanaf 13 jaar en ouder. De verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden, zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de overheid. SBN beantwoord hieronder veelgestelde vragen over de mondkapjesplicht aan de hand van de informatie die zij op dit moment (01 december, 10.00 uur) beschikbaar heeft. 

 

Veelgestelde vragen over de mondkapjesplicht in de squashsport

 

Q: Wat wordt verstaan onder een binnensportaccommodatie?

A: Een binnensportaccommodatie is een overdekte sportruimte zoals een zwembad, sportschool of squashcentrum. Een binnensportaccommodatie is ook een publieke binnenruimte (dit geldt in deze situatie óók voor besloten gebouwen).


Q: Is het dragen van een mondkapje verplicht tijdens het sporten in een binnensportaccommodatie?
A: Tijdens het sporten is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Bij aankomst op het centrum of na het verlaten van de squashbaan is het dragen van een mondkapje in de accommodatie wél verplicht. 

 

Q: Is het dragen van een spatscherm (face shield) toegestaan als alternatief voor een mondkapje?

A: Op plekken waar een mondkapje verplicht is mag u alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm. Mondkapjes moeten goed op uw gezicht aansluiten. Gebruik geen zakdoek, sjaal of buff. Het is niet nodig een medisch mondmasker te gebruiken.


Q: Moet een trainer een mondkapje dragen?

A: Tijdens het geven van een les/training is het niet verplicht om een mondkapje te dragen indien dit het geven van de les/trainingsinstructie te veel belemmerd. Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

 

Q: Moet een scheidsrechter een mondkapje dragen?

A: Een scheidsrechter hoeft tijdens de training of competitie geen mondkapje te dragen omdat het zijn/haar deelname aan de sportbeoefening belemmert.  Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

 

 

Q: Is een mondkapje verplicht voor mijn personeel?

A: Ook personeel dat aanwezig is dient een mondkapje te dragen, tenzij zij een vaste zitplaats hebben, dan mag het mondkapje af. Tegelijkertijd blijft de oproep van kracht om zo veel mogelijk thuis te werken tenzij noodzakelijk voor de bedrijfsvoering.

 


Q: Zijn er uitzonderingen op het dragen van een mondkapje?
A: Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Concreet gaat het om:

  • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht;
  • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening;
  • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening;
  • Begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Het handhavend lokaal gezag kan mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. 

 

Q: Waarom deze mondkapjesplicht?

A: Zoals al eerder aangekondigd zou per 1 december de wet in werking treden dat het dragen van een mondkapje verplicht maakt. Door het mondkapje bijna overal verplicht te maken is er duidelijker wat de regels zijn. Hiermee wil de overheid de verspreiding van het coronavirus tegengaan. 

 

Q: Hoef ik nu geen 1,5 meter afstand meer te houden op of buiten de squashbaan?

A: De anderhalve meter afstand blijft nog steeds van kracht. Ook op de baan blijven we verantwoord squashen op anderhalve meter. 

Q: Ik ben nog geen 13 jaar, is een mondkapje voor mij verplicht?

A: Nee, voor jeugd tot 13 jaar is een mondkapje niet verplicht, wel een dringend advies vanuit de overheid. 

 

Q: Kan ik een boete krijgen als ik geen mondkapje draag?

A: Ja, de komende maanden zullen politie en BOA’s extra controleren op het dragen van een mondkapje. De boete bedraagt €95,-. 

 

Q: Wie is er verantwoordelijk 

A: Er geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Squashcentra dienen duidelijk te maken dat er een mondkapjesplicht geldt, consumenten kunnen een boete krijgen indien zij deze niet dragen en kunnen tevens worden geweigerd door het centrum.

 

NB: Later vandaag publiceren de Rijksoverheid en NOC*NSF meer informatie, waar nodig passen wij onze berichtgeving aan.

« Terug