Squashsport in Nederland groeit na jaren weer

Algemeen

Squashsport in Nederland groeit na jaren weer

Jarenlang stond squash in de top-5 van lijstjes van onder meer NOC*NSF als het gaat om relatieve daling van de ledenaantallen. In de glorie jaren waarin squash ongekend populair was behoorde het tot de top-10 meest beoefende sporten. In 2020 is ondanks het Coronacrisis die de sport nog steeds in zijn greep houdt de lans gebroken en ziet Squashend Nederland weer groei.

De groei is niet alleen terug te zien in de ledencijfers van Squash Bond Nederland (SBN) – die voor het eerst sinds jaren weer positief uitsloeg -, ook is in o.a. cijfers van Baanreserveren.nl terug te zien dat in het merendeel van Nederland de baanbezetting in de afgelopen jaren een opmars heeft gemaakt in stedelijke en matig-stedelijke gebieden. Dit is ook terug te zien in het aantal squashers dat in Nederland actief is.

Volgens diverse onderzoeken zijn er ruim een kwart miljoen squashers die jaarlijks actief zijn en is terug te zien dat ongeveer de helft van deze groep op maandelijkse en veelal wekelijkse basis actief is. Ondanks de invloeden van COVID-19 in 2020 (en de verminderde participatie die dit logischerwijs tot het gevolg heeft), ziet en leest SBN ook terug dat squash door een steeds breder publiek beoefend wordt en nieuwe doelgroepen aan zich weet te verbinden.

Tom Lucas, directeur SBN: ‘’Ondanks de zware periode waarin we nu verkeren is het fantastisch om te zien dat we na al die jaren de weg terug omhoog hebben gevonden, iets dat we ook steeds vaker ‘in het veld’ terug horen. Squashen is nu door de Coronamaatregelen even niet mogelijk, maar dit biedt wel perspectief voor de toekomst. Squash is een sport die bij uitstek geschikt is in het hedendaagse sportlandschap. Zo is het niet alleen snel en dynamisch, maar past het ook bij de groeiende trend van individualisering en flexibilisering. We zullen er alles aan doen om in de komende jaren het potentieel uit de sport te halen.’’.

Dit zal dan voornamelijk moeten gebeuren in samenwerking met de ruim 300 squashcentra (ondernemende aanbieders, verenigingen en andere locaties) die Nederland telt. Een aantal dat over de laatste jaren stabiel is en door COVID-19 vooralsnog – de effecten worden op lange termijn verwacht - zeer beperkt is aangetast. Hoewel er in de stedelijke gebieden grote vraag is naar squashbanen met name in de avonduren, blijven er ook aandachtspunten voor squashend Nederland en voor SBN als branchevertegenwoordiger.

Rogier van Veen (breedtesport en innovatie) hierover: ‘’Doordat squashers in ‘krimpregio’s’ soms te lange reistijden hebben van of naar een squashcentrum wordt eerder voor een andere sport gekozen, daarnaast sluit het producten en dienstenaanbod niet altijd even goed aan. We zullen dan ook niet alleen kritisch naar de rol van SBN moeten kijken, ook moeten we er samen met de centra voor zorgen dat de producten en diensten beter aan sluiten op de wensen en behoeften.’’

Ondanks de zorgen in de krimpregio’s ziet SBN ook voldoende positieve ontwikkelingen ten aanzien van squashcentra, zo opende recent een prachtig sportcomplex in Etten-Leur (ZUITNL), is de eerste paal voor een nieuw complex in Zwolle geslagen, opende een jonge ondernemer zijn deuren in Harderwijk en zijn er (nieuwbouw)plannen in de maak voor diverse centra waaronder in Utrecht.

Ondanks de zorgelijke situatie waarin de squashsport nu verkeerd – mede door de gesloten deuren – zijn dit hoopgevende signalen. Het is SBN er dan ook alles aan gelegen om niet alleen de centra weer zo snel als mogelijk verantwoord open te krijgen, ook zal het er – samen met squashen Nederland – alles aan doen om de positieve lijn in 2021 voort te zetten.

« Terug