Fase vijf routekaart blijft van kracht, kansen voor aanbieders

Algemeen

Fase vijf routekaart blijft van kracht, kansen voor aanbieders

SBN heeft op dinsdag 12 januari 2020 kennisgenomen van de maatregelen ten aanzien van het coronavirus. Tijdens de persconferentie van het kabinet is bekend gemaakt dat de sinds 15 december geldende lockdown in Nederland, wordt verlengd tot en met 9 februari 2021, waarmee ook de squashsector haar deuren gesloten houdt. 

In de afgelopen vier weken is de situatie aangaande COVID-19 onvoldoende veranderd, maar ondanks dat groeit wel het besef dat een gezonde leefstijl ongekend belangrijk is. Tom Lucas, directeur SBN: ‘’We werken er hard aan om samen met sportkoepels, onderzoeksbureaus en andere relevante partijen om het belang van sport en bewegen te duiden. Zo kunnen we óók bij een heropening van de sportsector ons steentje bijdragen aan het grotere geheel. Voorlopig moeten we onze sport nog even missen, maar als we weer open mogen dan zijn we er als squashsector klaar voor, dat hebben we eerder laten zien’’.

 

SBN onderstreept het belang dat de volksgezondheid te allen tijde prevaleert, maar voorziet op de langere termijn uitdagingen om de infrastructuur in Nederland in stand te houden. Rogier van Veen, breedtesport SBN: ‘’Normaliter is deze periode dé tijd van het jaar voor squashaanbieders om een financiële reserve aan te leggen voor bijvoorbeeld een zomerperiode waarin de sportparticipatie lager is. Na de eerdere lockdown zijn deze reserves flink geslonken, met de huidige steunmaatregelen blijven centra nú overeind, maar de uitdagingen liggen vooral op de langere termijn. We maken ons dan ook hard voor aanvullende steun voor onze sector’’.

 

Kansen voor squashcentra

Ondanks dat de sport momenteel stilligt, ziet SBN kansen om straks – als het weer kan – de squashsport samen met de squashaanbieders verder te laten groeien.

Daarom nodigt SBN alle squashaanbieders uit om: deel te nemen aan diverse kennissessies, alsmede grootschalige onderzoeken

Kennissessies

SBN zal in 2021 diverse online kennissessies gaan organiseren om samen met elkaar de sport te laten groeien. Binnenkort ontvangen alle squashcentra in Nederland hierover bericht.

  • Groeiende squashverenigingen;
  • Ondernemende sportaanbieders benutten kansen;
  • Nieuwe verdienmodellen voor ondernemers en verenigingen

Onderzoeken

Naast de kennissessies organiseert SBN diverse onderzoeken in 2021 met als doel groei van de sport of wel het in stand houden van de infrastructuur, twee daarvan zullen in januari worden gepubliceerd:

  • Impact COVID-19 op de squashsector;
  • Ongebonden squashers

Overzicht maatregelen

Een zure boodschap voor alle (binnen)sportondernemers, squashers en andere belanghebbenden. Het zijn bijzondere tijden voor ons allemaal, maar als we er samen de schouders onderzetten, kan ook de sport haar steentje bijdragen aan het grote geheel. SBN vraagt ieders medewerking in onderstaande situatie

  • Alle squashactiviteiten tot en met 9 februari 2021 kunnen geen doorgang vinden;
  • Alle squashcentra in Nederland zijn gesloten t/m 9 februari 2021;
  • De squashsector daarmee in fase vijf van de squashroutekaart terecht komt.

 

SBN zal binnenkort een besluit nemen over de competitie(s) alsmede het geplande NK Jeugd zodra er meer duidelijk is over de situatie na de lockdown. 

 

Mocht je in deze periode tóch fit willen blijven, neem dan deel aan de FIT-challenges van SBN.

« Terug