Beperkte aanscherpingen voor squashsector, extra steun voor squashaanbieders

Algemeen

Beperkte aanscherpingen voor squashsector, extra steun voor squashaanbieders

SBN heeft op woensdag 20 januari 2020 kennisgenomen van de extra maatregelen ten aanzien van het coronavirus. Ondanks dat de squashsector gesloten is, zijn er toch enkele zaken waarmee rekening dient te worden gehouden. Daarnaast is het SBN in samenwerking met de sportsector gelukt om extra financiële steun te verkrijgen voor de squashaanbieders.

 

Beperkte aanscherpingen voor centra & topsporters

Vanaf komend weekend zal een avondklok in worden gevoerd om het aantal contacten en reisbewegingen te verminderen. Deze avondklok raakt in beperkte mate squashaanbieders en topsporters.

 

Vanuit het ministerie van VWS kreeg SBN de vrijheid om zelf een besluit te nemen over de vrijstellingen van topsporters ten aanzien van de avondklok. Directeur Tom Lucas hierover: ‘’We tonen ons solidair met de rest van de bevolking. Iedere Nederlander dient nóg een stapje terug te doen om het virus de kop in te drukken, dus ook onze topsporters. Deze kunnen overdag prima trainen bij één van de vijf aangewezen centra, dus we zien geen noodzaak om topsporters van een ontheffing te voorzien. Zo zorgen óók zij ervoor dat de gehele squash community hopelijk binnen afzienbare tijd weer kan squashen.’’

 

Ook squashcentra hebben rekening te houden met de extra maatregelen. Squashcentra zijn sinds 15 december gesloten voor Squashend Nederland, maar zijn wel in de mogelijkheid om noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Dit kan bij het ingaan van de avondklok niet meer in de bewuste avonduren, tenzij er storingen optreden. Alle squashcentra in Nederland zijn reeds geïnformeerd hoe hier correct mee om te gaan.

 

De avondklok is ondanks dat squashcentra gesloten zijn een forse maatregel die ook haar impact heeft op het sportlandschap in Nederland. Maandelijks meet NOC*NSF onder meer de sportparticipatie in Nederland, zo ook in december. Daar waar 44% van de Nederlanders minder gesport heeft, is dit bij kinderen zelfs 67%. Tom Lucas (directeur SBN) hierover: ‘’De verminderde participatie heeft ongekende gevolgen voor de amateursport, en zo ook de squashsport in Nederland. Terwijl de maatschappelijke waarde van sport (zowel fysiek als mentaal) juist nu zo belangrijk is. We stellen alles in het werk om squashers zo snel als mogelijk terug te laten keren naar de baan. In de tussentijd roepen we op: blijf bewegen, blijf wandelen, fietsen, hardlopen, noem maar op!’’.

 

Steun voor squashaanbieders

Mede door de recente sluiting van de squashcentra, worden ondernemers en verenigingen getroffen in de periode waarin voor veel aanbieders normaal de piek van het seizoen ligt. In deze periode wordt normaliter ook een buffer opgebouwd om in de zomerperiode, die traditiegetrouw bij veel aanbieders rustiger is, de infrastructuur in stand te houden. 

 

Nadat in 2020 bij veel aanbieders de reserves zijn verbruikt, komt met de huidige maatregelen de infrastructuur fors onder druk. Rogier van Veen, breedtesport ‘’We kunnen inmiddels stellen dat seizoen 2020/2021 economisch gezien verloren is. In het afgelopen jaar hebben we al diverse centra haar deuren zien sluiten, uit recent onderzoek blijkt dat de (financiële) prognose voor de eerste drie kwartalen de infrastructuur verder onder druk zet. We zijn dan ook erg geholpen met de aanvullende steunpakketten – waar we ons de afgelopen tijd hard voor hebben gemaakt – waarvan squashaanbieders op korte termijn gebruik van kunnen maken.’’

 

Vandaag werd bekend dat het Ministerie van EZK alsmede VWS aanvullende steunpakketten invoeren ofwel bestaande pakketten verbeteren. Zo worden ondernemers aanzienlijk geholpen met een verbeterde compensatie voor de vaste lasten en de personeelslasten en is er een specifiek pakket voor de sportverenigingen. Verenigingen kunnen medio februari gebruik maken van diverse steunmaatregelen die in grote lijnen overeenkomen met het eerdere steunpakket. De sportsector is daarmee voorlopig geholpen tot de zomerperiode. Aanbieders die aan SBN zijn verbonden ontvangen hier uitgebreide informatie over. Indien u als niet aan SBN verbonden aanbieder deze informatie ook wilt ontvangen, neem dan contact met ons op.

« Terug