Squashsector onder zware druk na uitblijven versoepelingen

Algemeen

Squashsector onder zware druk na uitblijven versoepelingen

Maandag 8 maart 2021 heeft het kabinet opnieuw een persconferentie gegeven omtrent de COVID-19 situatie in Nederland. Daarin werd duidelijk dat de mogelijkheid tot binnensport nog langer op zich moet laten wachten, wat tot grote zorgen en ontevredenheid zorgt in de squashsector.

Met het kabinetsbesluit komt de squashsector nog verder onder druk te staan als het gaat om de infrastructuur en de toekomstige sportparticipatie. NOC*NSF deelde eerder al een rapport waarin de participatie al ongekend hard kelderde, ook lieten politici, wetenschappers, onderzoeksbureaus en zorgverzekeraars zich steeds vaker uit over het belang van sport en bewegen.  De samenleving snakt naar een uitlaatklep en de sportsector kan die bieden, de sportsector is onderdeel van de oplossing.

 

Tom Lucas directeur SBN: ‘’Het afgelopen jaar hebben we ons in de luwte begeven omdat we de situatie in Nederland begrepen, uiteraard zien we de ernst van de situatie nog steeds, maar we zijn het niet eens met de koers van de verkozen versoepelingen. Juist in tijden van een gezondheidscrisis zou de mindset voor een gezonde levensstijl moeten prevaleren. Ook binnensporten zoals squash kunnen hieraan een significatie bijdrage leveren’’

 

De mogelijke verruimingen per 16 maart a.s. geven extra mogelijkheden aan buitensporten. SBN is om drie redenen van mening dat dezelfde verruimingen ook zouden moeten gelden voor de binnensporten. Ten eerste omdat er vanuit het kabinet geen argument kan worden gegeven waaruit blijkt dat de binnensport niet open kan. 

 

De buitensporten krijgen meer mogelijkheden, ook zij zijn onderdeel van de oplossing dus dat juichen we toe. We zijn echter wel van mening dat we dezelfde mogelijkheden moeten krijgen omdat er nu een ongelijk speelveld ontstaat. Naast de financiële verschillen die ontstaan ten gevolge van sportparticipatie, zijn de sport en beweeg mogelijkheden nu beperkt tot een handje vol sporten/accommodaties waar de groepen zich op concentreren, wat juist kan leiden tot onwenselijke situaties. 

 

Een squashbaan laat zich daarnaast in tegenstelling tot andere sporten moeilijk naar buiten verplaatsen, alternatieven zijn voor de creatieve aanbieders schaars en zien daardoor leden weglopen naar buitensporten die wel mogelijk zijn. Het effect van deze verschuiving zal mogelijk op lange termijn zichtbaar zijn. Met de juiste maatregelen – zoals in 2020 reeds bleek – kan óók de binnensport onderdeel zijn van de oplossing en zijn deze effecten beter te overbruggen.

 

Ongekende zorgen voor aanbieders

De zorgen worden ook door aanbieders van squash gedeeld, zij houden rekening met een daling van ledenaantallen en losse baanverhuur in de komende drie kwartalen blijkt uit recent onderzoek. Dit komt nog eens boven op de eerdere daling in squash-participatie. Daarmee nemen (zoals uit hetzelfde onderzoek blijkt) ook de financiële zorgen van aanbieders verder toe.

 

Rogier van Veen: breedtesport & innovatie: ‘’Squashcentra zijn op 30 maart sinds het begin van de coronacrisis 213 dagen op last van de overheid gesloten gebleven. De steunpakketten dragen in zekere zin bij, maar de te verwachte lasten op langere termijn in combinatie met de daling in sportparticipatie zijn reden tot hoge zorg. Onderzoek geeft aan dat 61% van de aanbieders van squash het nog maximaal drie maanden verwacht te kunnen uithouden. Veel zorgwekkender wordt het niet. We zijn met handen en voeten gebonden, wat ons betreft is het kabinet nu aan zet’’.

« Terug