Verandering in crisistijd, Squashsport maakt eerste stappen

Algemeen

Verandering in crisistijd, Squashsport maakt eerste stappen

Het afgelopen jaar is de wereld nogal veranderd, dit heeft ook zijn impact op de sport. De reguliere werkzaamheden en verwachtingen van een Nationale Sportbond zijn vandaag de dag 180 graden anders dan voor de crisis. Het is dan ook de uitdaging om positief om te gaan met veranderingen, ook al zijn ze soms extreem en potentieel desastreus voor de gehele branche. Graag nemen we jullie mee in de transformatie die Squash Bond Nederland (SBN) heeft doorgemaakt om in extreme tijden te innoveren en opzoek te gaan naar een blijvende toegevoegde waarde.

 

Een nieuwe koers werd in het begin van 2020 ingezet en is mede door de crisis in een stroomversnelling geraakt. Het gedachtengoed bij SBN is veranderd van competitie en wedstrijdbond naar een verjongde brancheorganisatie die vooruitstrevend is, innovatie nastreeft en op basis van wensen en behoeften uit de markt. Klantgericht denken staat centraal voor zowel de sporter als de aanbieder die veelal commercieel opereert, dit vraagt ook een commercieel gedachtegoed van een nationale bond om de achterban te kunnen begrijpen, en daarmee samen te kunnen groeien. Door innovatief te schakelen staat SBN voor het eerst in direct contact met de achterban om snel te kunnen acteren op een veranderende wereld en informatie te delen. Deze koers heeft in 2020 al geresulteerd in groei voor de squashsport. SBN wist met 8,5% te groeien t.a.v. aangesloten centra en 2,9% in squashleden wat resulteert dat de squashsport in 2020 bij de top-5 van lijst van NOC*NSF zit. 

 

Jarenlang stond squash in de top-5 van lijstjes van onder meer NOC*NSF als het gaan om de relatieve daling van de ledenaantallen. Met het teruglopen van de ledenaantallen werden ook de beschikbare middelen gereduceerd en kwam SBN terecht in een neerwaartse spiraal waarbij producten en diensten steeds minder beschikbaar waren.  Deze koers lijkt nu gekeerd.

 

Masterplan, squashend de crisis uit

Met de aanhoudende crisis verkeert de branche in zwaar weer en zijn de squashbanen sinds 30 maart al 213 dagen gesloten. Er zijn nieuwe uitdagingen om de sportinfrastructuur overeind te houden en verder te innoveren. SBN werkt daarom ook aan een sport overkoepelend masterplan om op basis van vernieuwde verdienmodellen en wensen en behoeften squash onder de aandacht te brengen en de Nederlander te ondersteunen in een gezond en vitaal leven. 

 

Aanvullende verdienmodellen zijn een onderdeel van het masterplan. Een van deze verdienmodellen komt voort uit een partnership waar SBN dan ook trots op is o.a. DPD Nederland. Door out of the box te denken wil SBN i.s.m. DPD het in de toekomst mogelijk gaan maken om de ci. 300 squashcentra in te zetten als pick up locatie voor pakketten. Squashcentra zijn veelal gevestigd op plekken met een goede bereikbaarheid en kennen vaak buitengewone openingstijden. Door deze squashcentra te verbinden aan het Pickup parcelshop netwerk van DPD, groeit het aantal voorzieningen voor klanten van DPD, maar stappen er ook nieuwe doelgroepen (potentiële squashers) binnen op het squashcentrum.

 

De crisis houdt ons nog voorlopig in de greep, toch wil SBN iedereen uitnodigen om mee te denken over de toekomst van squash. Juist in tijden van crisis is deze vraag relevanter dan ooit. De oproep aan aanbieders om gezamenlijk te verenigen bij SBN en/of zich aan te melden voor de komende kennissessies over onder meer het partnership met DPD? Mail naar rogier@squashbond.nl

 

 

« Terug