Situatie squashsport net als COVID-19 zeer zorgelijk

Algemeen

Situatie squashsport net als COVID-19 zeer zorgelijk

Dinsdag 23 maart 2021 heeft het kabinet opnieuw een persconferentie gegeven omtrent de COVID-19 situatie in Nederland. Daarin werd duidelijk dat de mogelijkheid tot binnensport nog langer op zich moet laten wachten vanwege de zorgelijke situatie.

 

Met het kabinetsbesluit komt ook de squashsector in een zorgelijke situatie als het gaat om de infrastructuur en toekomstige sportparticipatie. Tom Lucas, directeur SBN hierover: ‘’We begrijpen dat de COVID-19 cijfers geen aanleiding geven om sectoren zoals de binnensport te heropenen, maar dat neemt niet weg dat de zorgen sectorbreed nog verder toenemen. De situatie is al precair te noemen, maar met de verlenging tot en met 20 april 2021 dreigen faillissementen voor ondernemers op korte en lange termijn’’. 

 

SBN verwacht namelijk niet dat de sportparticipatie gelijk hersteld als squashcentra haar deuren mogen heropenen. Tom Lucas hierover: ‘’We zijn met alle respect geen kappers, waarbij klanten digitaal in de rij stonden toen deuren konden worden geopend. Zeker in een zomerperiode waarbij mensen eerder voor andere activiteiten zullen kiezen dan een binnensport. Het is dan ook maar de vraag of squashers na die periode nog terugkeren naar de squashbaan, dat baart ons grote zorgen. Juist daarom is het belangrijk dat we blijven zoeken naar innovatieve oplossingen’’.

 

FieldLab Binnensport breedtesport

Squash Bond Nederland heeft direct na de vorige persconferentie een plan ingeschoten bij NOC*NSF en andere betrokkenen om een concept á la FieldLab binnensport breedtesport op te zetten. Dit plan werd met enthousiasme ontvangen waarin eens te meer de proactieve houding van de sportsector naar voren komt. 

 

De FieldLabs moeten er uiteindelijk voor gaan zorgen dat er meer mogelijk wordt in de sportsector en in het bijzonder de squashsector. SBN is daarover in nauw gesprek met NOC*NSF en daarmee de betrokken ministeries, naar verwachting zal daar volgende week duidelijkheid op komen. 

 

Samen met aanbieders de crisis uit

Uit recent onderzoek bleek reeds dat ruim 60% van de aanbieders van squash zorgen heeft als het gaat om de liquiditeit op korte termijn, alsook de lange termijn ten gevolge van de sportparticipatie. Deze en afgelopen week sprak SBN met een grote en bovenal diverse groep verenigingsbestuurders en ondernemers om gezamenlijk tot een heropstartplan te komen. 

 

Rogier van Veen: breedtesport & innovatie: ‘’Achter de schermen bundelen we de input vanuit de aanbieders van squash, recente onderzoeken onder squashers en trends en ontwikkelingen om tot een ‘squashend de crisis uit’-plan te komen. Als squashsector zijn we sinds het begin van de coronacrisis 234 dagen op last van de overheid gesloten gebleven (t/m 20 april). We zijn er klaar voor om hopelijk na 20 april 2021 de deuren te heropenen, maar pas dan begint de echte uitdaging om gezamenlijke deze crisis te boven te komen’’.

« Terug