Squash onderdeel van testpilots, spelers tot 27 kunnen eenmalig weer squashen

Algemeen

Squash onderdeel van testpilots, spelers tot 27 kunnen eenmalig weer squashen

Graag informeert SBN de squashers ook een keer met positief nieuws. De afgelopen weken heeft Squash Bond Nederland een plan ingediend bij NOC*NSF en het ministerie van VWS voor een breedtesquash pilot. De pilot houdt in dat een 4 á 5-tal centra eenmalig hun deuren mogen openen om personen tot 27 jaar met een negatief testbewijs te ontvangen.

Het kabinet wil onderzoeken of het inzetten van testbewijzen bij kunnen dragen om de samenleving op een veilige wijze eerder te kunnen heropenen. Het is de bedoeling dat personen een testbewijs kunnen krijgen waarmee ze tijdelijk toegang kunnen krijgen tot een activiteit. Daarnaast is het voor Squash Bond Nederland van belang om te onderzoeken op welke manieren de binnensport op een veilige en verantwoorde manier eerder open kan. De aankomende maand zijn er daarom in een aantal sectoren een aantal pilots met hoe de inzet van testbewijzen werkt.

 

SBN is verheugd om op een positieve manier bij te dragen aan potentiele oplossingen. Directeur Tom Lucas hierover: ’’Onze strategie binnen deze crisis is het blijven zoeken naar innovatieve oplossingen en mogelijkheden. Als relatief kleine sport dragen we op grootte schaal wel op een constructieve manier ons steentje bij. Wij zijn dan ook een van de weinige sporten die voor de breedtesporters een pilot start. Helaas niet voor iedereen en is het jammer dat we alleen voor sporters tot 27 jaar een klein beetje perspectief kunnen bieden. Toch zijn we tevreden met de pilot die we gaan draaien en benieuwd naar de uitkomsten de aankomende maand.’’

 

Als Squash Bond Nederland hebben we vier beschikbare data. Bij de selectie van locaties van deze pilots is onder meer rekening gehouden met regionale spreiding, sectorale spreiding, nabijheid van een testlocatie en het gevraagde onderscheid. Squash Bond Nederland heeft voornamelijk in kunnen zetten op de grotere centra om eventuele grotere aantallen te kunnen plaatsen. 

 

Pilotkalender Squash

Zaterdag 10 april

Squash Utrecht

575 personen*

Zondag 11 april

Frans Otten Stadion, Amsterdam

675 personen*

Zaterdag 24 april

Houtrust, Den Haag

575 personen*

Zondag 25 april

Squash Almere & N.n.b.

400 personen*

 

*Squashen is vooralsnog alleen mogelijk voor personen tot 27 jaar met een negatief testbewijs. Kinderen onder de 12 jaar kunnen ook deelnemen, echter is daarvoor geen testbewijs benodigd. 

 

Deze pilots voor toegangstesten zijn geen onderdeel van een betreffende Fieldlab evenementen. Een belangrijk verschil met het Fieldlab is dat deze pilots uitsluitend gericht zijn op het oefenen met testbewijzen terwijl de fieldlabs een bredere onderzoeksopdracht kennen waarbij o.a. wordt gekeken naar gedrag.

 

Idealiter zou Squash Bond Nederland alle centra eenmalig weer openen. Rogier van Veen Breedtesport & Innovatie hierover: "Wij realiseren ons dat deze pilot er niet voor zorgt dat de gehele branche weer open kan en dat er ook centra zijn die een bijdrage hadden willen leveren aan deze pilot. Weet dat we ons hard blijven maken voor meer mogelijkheden en opzoek gaan naar manieren waarop de branche van deze pilots kan profiteren door bijvoorbeeld alle squashleden voordelen te bieden in deze pilot. Daarover zullen wij de centra uiteraard infomeren. Het is een eerste stap om gezamenlijk uit deze crisis te komen." 

 

Aanmelden

Hoe deelnemers zich kunnen aanmelden voor deze pilot is via deze link. Belangrijk daarbij is dat er twee voorwaarden zitten aan het deelnemen van deze pilot. Deelnemers dienen niet ouder te zijn dan 26 jaar en in het bezit te zijn van een negatief testbewijs van Stichting Open Nederland die niet ouder is dan 40 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan het verkrijgen van een testbewijs. 

 

Ben je lid van squashcentra? Dan heb je een extra voordeel en is het mogelijk om bij jouw centrum een voucher te ontvangen om met korting deel te nemen aan deze pilot. 

 

Vragen over deze breedtesport pilot? Meld je dan bij Squash Bond Nederland via tom@squashbond.nl

« Terug