Heropening squashsector stap dichterbij

Algemeen

Heropening squashsector stap dichterbij

Dinsdag 20 april 2021 heeft het kabinet opnieuw een persconferentie gegeven omtrent de COVID-19 situatie in Nederland. Tijdens de persconferentie stonden versoepelingen in de eerste stap van de routekaart centraal, de uitkomst hiervan had direct en indirect invloed op de squashsector. Al blijven de squashbanen op dit moment nog gesloten, de mogelijke heropening per 11 mei aanstaande is een stap dichterbij.

 

Een belangrijke ontwikkeling voor de sport en daarmee ook de squashsector, die gezien de maatschappelijke en economische effecten niet langer gesloten kan blijven Tom Lucas, directeur SBN hierover: ‘’Squashclubs zijn niet alleen onderdeel van de oplossing, maar hebben ook een preventieve functie tegen toekomstige welvaartsziekten. In Nederland zijn we op grote schaal minder gaan bewegen, ook op sociaal/mentaal vlak draagt sport bij aan een belangrijke (sociaal)-maatschappelijke functie.’’

 

In de COVID-19 periode zijn aanbieders van squash tot 11 mei aanstaande 255 dagen gesloten, de financiële gevolgen hiervan maken de positie van de infrastructuur met de dag benauwder. Door het veranderde leefpatroon en de vooruitgeschoven schulden is het ook maar de vraag in hoeverre de squashsector kan herstellen van deze periode. 

 

Rogier van Veen, breedtesport en innovatie SBN hierover: ‘’De versoepelingen van de eerste stap in de routekaart geeft mogelijk ruimte zoals het openen van de terrassen, maar bovenal hoop aan een sector die op haar laatste tandvlees bijt.’’ SBN verwacht daarom ook (extra) steun van de overheid in de komende maanden. ‘’We zijn en blijven een innovatieve sector en zullen bij een eventuele heropening op 11 mei veel veerkracht moeten tonen, daar werken we samen met de aanbieders dag in dag uit hard aan. Toch kan niet alles op de schouders van deze aanbieders komen te liggen, er ligt óók voor de overheid een rol om een basis te bieden aan onzekerheid in de komende jaren.’’

 

Mogelijkheden squashaanbieders per 28 april a.s.

  • Werkzaamheden na 22.00 uur op locatie zonder ontheffingen;
  • SBN zoekt momenteel uit of het heropenen van de terrassen bij squashaanbieders conform de protocollen van Koninklijke Horeca Nederland is toegestaan. Uitsluitsel hierover zal rechtstreeks met de aanbieders worden gecommuniceerd.

 

Heropening squashsector & testevenementen

Op 3 mei zal het kabinet uitsluitsel geven over een eventuele heropening van de sector per 11 mei aanstaande, dit is een dag eerder dan gebruikelijk in verband met dodenherdenking. Hoe de contouren van de heropening er op dit moment uit zien is nog niet duidelijk. Voor SBN is en blijft het haar prioriteit om de sector op reguliere basis te kunnen heropenen.

 

Voor Squash Bond Nederland is en blijft de prioriteit om op reguliere basis de sector te kunnen heropenen. De testevenementen (die mogelijk in mei verder worden opgevoerd, zie link persbericht) leveren voor de squashsector in zekere zin een bijdrage, maar zijn ontoereikend voor aanbieders om de uitdagingen post COVID-19 aan te gaan. 

 

Rogier van Veen, breedtesport en innovatie hierover: ‘’De mogelijkheden die ‘testen voor toegang’ tot nu toe biedt, is toereikend voor een kleine fractie van de squashpopulatie. Om als sector rendabel te zijn, financiële schulden af te lossen en terug te komen op het oude sportparticipatieniveau, is een reguliere - en waar nodig verantwoorde opening - voor alle doelgroepen vereist’’.

 

Aankomend weekend vinden er vanuit de squashsector nog twee pilots testen voor toegang plaats. Deze pilots zijn voor jongeren tot en met 26 jaar met een negatief testbewijs. Op zaterdag 24 april is het mogelijk om bij Houtrust (Den Haag) vrij te spelen of deel te nemen aan diverse activiteiten waaronder een racket toss. Leden van SBN kunnen hier, net als in Almere, gratis aan deelnemen. 

 

Op zondag 25 april kan men bij Squash Almere deelnemen aan de pilot. Tijdens deze dag is het mogelijk om vrij te spelen of deel te nemen aan de gratis clinics onder leiding van wereldtoppers Paul Coll en Nele Gillis. Zij geven in de ochtend een clinic op C & D niveau en in de middag op A & B niveau. Geïnteresseerden voor de clinic kunnen zich melden bij Squash Almere.

 

Meer informatie over de pilots is in deze link terug te vinden.

« Terug