Uitnodiging ALV 26 juni

Algemeen

Uitnodiging ALV 26 juni

Aan de leden van Squash Bond Nederland:
 

Hiermee nodigen wij u uit voor de

Algemene Ledenvergadering Squash Bond Nederland.

Datum:                             26 juni 2021

Aanvang:                          11.00 uur

Eindtijd:                            12.15 uur

Locatie:                          Microsoft Teams

 

Voor de vergadering is er de gelegenheid om per mail vragen te stellen over het jaarverslag en de financiële cijfers 2020. Deze vragen kunnen gesteld worden aan directie@squashbond.nl. Dit kan tot uiterlijk woensdag 23 juni 2021.

 

 • 10:15 tot 10:45 mogelijkheid vragen financiële cijfers 2020

 

Indien er onvoldoende quorum aanwezig is voor besluitvorming in deze ALV zullen wij een tweede ALV uitroepen, te houden na vaststelling quorum, op zaterdag 26 juni 2021. Op deze ALV kunnen wij vervolgens met de aanwezige leden de noodzakelijke besluiten nemen.

 

Agenda ALV

 

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda ALV
 3. Vaststelling verslag ALV 28 November 2020
 4. Bestuursverslag en Jaarrekening 2020, accountantsverklaring, decharge bestuur en (her)benoeming accountant.
 5. Algemene gang van zaken
  1. Heropening Squashsport
  2. Digitale Strategie SBN
  3. Voorstel wijziging (verlaging) contributie SBN
  4. Update financiën Squash Bond Nederland 2021
 6. Rondvraag & Sluiting

 

De vergaderstukken zijn HIER online te vinden.

 

Aan- of afmelding dient schriftelijk te gebeuren vóór zaterdag 19 juni 2021. Je kan HIER klikken om je online aan- of af te melden. Eventuele machtigingen kunnen worden verleend middels dit machtingsformulier

« Terug