Wijzigingen barema (speelsterkte) bepalingen met ingang van seizoen 2021/2022

Algemeen

Wijzigingen barema (speelsterkte) bepalingen met ingang van seizoen 2021/2022

Met ingang van seizoen 2021/2022 wordt het barema en de speelsterktebepaling herzien, als onderdeel van een grootschalige verandering van SBN die reeds eerder is ingezet. Om de nieuwe competitie- en toernooisoftware van Visual Reality optimaal te gebruiken, wordt zoals eerder gecommuniceerd het barema (A1 t/m D4) omgezet in cijfers (1 t/m 9), daarnaast zijn niveaus opnieuw ingeschaald en staat er later dit jaar, in een volgende fase, nog een grondige revisie in de planning.

 

Uit wensen en behoeftenonderzoeken blijkt dat de ranking in combinatie met het barema een van de grootste knelpunten is voor meer sportplezier onder (wedstrijd)squashers. SBN heeft daarom dit jaar de handschoen opgepakt en heeft ten gevolge van de coronacrisis een versnelling aan kunnen brengen. Hierdoor moet de vernieuwde en gefaseerde opzet eind seizoen 2021/2022 gerealiseerd zijn. 

 

SBN Directeur Tom Lucas over de ontwikkelingen: ‘’We merkten aan steeds meer kanten dat het barema en de ranking niet meer zo goed functioneerde zoals het vroeger deed. De bepaling en algoritmen van de ranking zijn al jarenlang in gebruik, door de gehanteerde systematiek is de ranking steeds minder relevant geworden en minder accuraat. Hierdoor speelden spelers wedstrijden van ongelijk niveau en daarnaast was het voor nieuwkomers moeilijker om zich snel te ontwikkelen. Daar willen we dit seizoen in drie stappen verandering in brengen.’’

 

Stap 1 | Wijziging barema & tijdelijke bepalingen

In de eerste stap van de ontwikkelingen, wordt het huidige baremasysteem (A1 t/m D4) omgezet in cijfers ‘1 t/m 9’. Hierbij zijn 9’ens beginnende squashers en hoe hoger het cijfer hoe gevorderder de squasher is op basis van de verzamelde punten die zijn weergegeven in de ranking.

 

In het oude baremasysteem was doorgroeien naar een hogere categorie een uitdaging opzich, hierdoor was bijvoorbeeld in de gemengde enkel ranking ruim 75% van de squashers een D4 t/m C3 speler wat de verhoudingen onvoldoende zichtbaar maakte. Door een vernieuwde tijdelijke puntenbepaling, wordt de zogenoemde piramide herijkt en maakt SBN het makkelijker om sneller door te groeien en worden de verhoudingen met name onderin de piramide een stuk beter zichtbaar. Hierdoor verwacht SBN dat er een kleine verbetering plaats vindt als het gaat om het spelen van meer gelijkwaardige wedstrijden.

 

De nieuwe tijdelijke puntenbepaling is hier terug te vinden. De vernieuwde inschaling alsmede de omzetting van het baremasysteem wordt een deze dagen doorgevoerd in de vernieuwde ‘Mijn SBN’ omgeving.

 

Stap 2 | De grootste verandering: dynamische speelsterkte

Daar in de eerste stap een aanzet wordt gemaakt, wordt in deze stap een fundamentele innovatie doorgevoerd. In het laatste kwartaal van 2021 wordt er overgestapt op een nieuwe rekenmethode. Deze rekenmethode gaat nog steeds uit van ‘head-to-head’, maar houdt middels een nieuw algoritme rekening met bijvoorbeeld de uitslag (3-0 in games versus 3-2 of een 11-0 vs. 11-9), laat tevens recent behaalde resultaten zwaarder wegen en houdt rekening met blessures. 

 

Daarnaast worden er diverse acceleratie waarden ingebouwd waardoor snel ontwikkelende spelers sneller doorstromen. De nieuwe rekenmethode geeft daarbij een speelsterkte weer met meerdere cijfers achter de komma voor een zo accuraat mogelijke bepaling. Daarbij wordt er naar de mogelijkheden gekeken aangaande de speelsterkte van dames die gemengd spelen. De nieuwe rekenmethode wordt momenteel doorgerekend en wordt later dit jaar in het systeem van Visual Reality geprogrammeerd. 

 

Door deze ontwikkeling gaat het huidige baremasysteem flink op de schop en stapt SBN over op een speelsterktesysteem, zo kan een speler die nu tijdelijk wordt ingeschaald als een ‘tweetje’ straks als een ‘viertje’ uit de bus komen. SBN begrijpt dat deze verandering niet van de een op de andere dag kan worden doorgevoerd. Gedurende de reguliere competitie zal parallel een schaduwlijst draaien waarop de nieuwe dynamische speelsterkte zichtbaar is. Dit overzicht zal gepubliceerd worden op de website van SBN. 

 

Wanneer de dynamische speelsterkte wordt ingevoerd, wordt op een later moment bekend gemaakt. Dit is afhankelijk van het moment van oplevering. SBN zal zorgdragen voor een gewenningstijd, maar voert met de hiervoor genoemde stap 1 vast de eerste veranderingen door om indien mogelijk de wijzigingen nog per seizoen 2021/2022 door te voeren. 

 

Stap 3 | Ranking & Internationale spelers 

In de laatste stap die vrijwel direct na de uitvoering van stap 2 wordt doorgevoerd, verdwijnt de ranking voor het merendeel van de squashers in Nederland die vanaf dat moment gebruik maken van de dynamische speelsterkte zoals in stap 2 uitgelegd. De ranking blijft daarmee voorbehouden aan de Nederlandse topspelers of zeer fanatieke toernooispelers om zo een verbeterde weergave te geven van de Nederlandse top op basis van de Nederlandse toernooiresultaten. 

 

Momenteel onderzoekt SBN de mogelijkheden om alle Nederlandse resultaten ook op internationale schaal meetbaar en zichtbaar te maken. Hierdoor kunnen Nederlanders die deelnemen aan buitenlandse competities en toernooien zich beter inschalen, waardoor ook het internationale spelplezier wordt verhoogd. De verwachting is dat bij aantreding van fase drie hier duidelijkheid over is, SBN zal hierover communiceren zodra dit uitgekristalliseerd is.

 

Veranderingen onderdeel van digitale strategie

De verandering van het baremasyteem naar het speelsterktesysteem en de ranking zijn onderdeel van de digitale strategie die SBN eind 2020 heeft opgestart. Middels de digitale strategie beoogt SBN een relevanter product en dienstenaanbod te ontsluiten aan squashers en aanbieders van squash. 

 

Rogier van Veen, SBN innovatie en breedtesport over de ontwikkeling van het barema: ‘’De veranderingen die we gaan doorvoeren aangaande de barema zetten een belangrijke stap in het vergroten van het spelplezier en daarmee de sportparticipatie. De nieuwe methode zal even wennen zijn voor iedere squasher, maar de methode levert op lange termijn een positiever effect op voor de sport en dat dient te allen tijde te prevaleren’’.

« Terug