Wedstrijdsport gaat door, coulance waar nodig

Algemeen

Wedstrijdsport gaat door, coulance waar nodig

Deze week werd bekend dat het kabinet besloten heeft om een coronatoegangsbewijs (verder: CTB) verplicht te stellen in de binnensportsector. Eerder deze week heeft SBN reeds een reactie gegeven op dit besluit, dat valt hier terug te lezen. Ondanks het besluit van het kabinet heeft SBN besloten de wedstrijdsport (competities en toernooien) te continueren, maar zal waar nodig coulance bieden.

 

SBN zal haar competities en toernooien voortzetten, maar is zich bewust van de impact die de maatregelen op de squashsector hebben. SBN blijft dan ook bij haar eerder gedeelde standpunten, maar vindt niét sporten en daarmee het stilleggen van de wedstrijdsport een slechtere keus met verstrekkende gevolgen die de sport verder kunnen ontwrichten.

 

Per zaterdag 6 november zijn daarom alle aanwezigen in een binnensportaccommodatie CTB-plichtig. De CTB-plicht geldt niet voor medewerkers van de accommodatie en functionele betrokkenen van de organisatie (bijv. onderhoudsbedrijven en actieve vrijwilligers). Het dragen van mondkapjes is niet verplicht, het houden van 1,5 meter afstand waar mogelijk (buiten de squashbanen) wordt geadviseerd. De website van de Rijksoverheid heeft alle benodigde informatie rondom de CTB’s op een centrale plek gebundeld, zie hier.

 

Wedstrijdsport & Coulance

De CTB-verplichting heeft verregaande impact op de wedstrijdsport, zoals aangegeven besluit SBN om al haar activiteiten door te laten gaan. Ten aanzien van de competities begrijpt SBN dat de CTB-plicht binnen teams voor een niet wenselijke tweedeling kan zorgen. Binnen toernooiverband, dat veelal in (semi)individueel verband plaatsvindt, is het voor een squasher makkelijker om zijn of haar persoonlijke afwegingen te maken en zich daarmee te conformeren aan het overheidsbeleid. SBN wil een ontwrichting van de sport voorkomen en zal daarom waar mogelijk coulance bieden. Om hier enige duidelijkheid in te verschaffen wordt per categorie een nadere uitleg gegeven. 

 

SBN Competities

Alle SBN-competities zijn CTB-plichtig voor zowel sporters als publiek en worden gecontinueerd volgens de originele planning. SBN stimuleert clubs en teams dan ook de wedstrijden conform planning te spelen. Waar nodig stelt SBN zich de komende weken coulant op als het gaat om de reglementen, tijdige verzoeken worden per geval behandeld. 

 

Mocht er ten tijde van de speelavond een situatie ontstaan dat één of meerdere spelers niet speelgerechtigd zijn vanuit CTB-oogpunt, dan zal SBN ook hier coulant mee omgaan. Captains kunnen onderling beslissen de betreffende wedstrijd(en) als verlies aan te merken en de overige wedstrijden te spelen ÓF kunnen zij gezamenlijk beslissen de wedstrijd op een ander moment te spelen. 

 

SBN kan op dit moment nog geen duidelijkheid verschaffen over de consequenties (financieel en speelrecht volgend seizoen) aangaande het terugtrekken van teams, mochten teams dit overwegen dan vragen wij deze contact op te nemen met de wedstrijdleider van de club. De competitieleider van SBN zal dit verder bespreken met de club.

 

NK Dubbel

Het NK Dubbel op 13 en 14 november gaat eveneens door en is een CTB plichtig evenement voor zowel sporters als bezoekers. Terugtrekken is en blijft mogelijk en wordt versoepeld, volgens onderstaand principe.

 

Terugtrekken tot de inschrijvingsdatum             Volledige restitutie van inschrijfgelden

Terugtrekken tot 48 uur voor evenement       Restitutie van inschrijfgelden minus €6,-

Terugtrekken binnen de 48 uur tot evenement     Geen restitutie van inschrijfgelden.

 

NK Masters & NK <23

Het gecombineerde NK Masters en NK Onder 23 op 27 en 28 november gaat eveneens door en is een CTB plichtig evenement voor zowel sporters als bezoekers. Terugtrekken is en blijft mogelijk en wordt versoepeld, volgens onderstaand principe:

 

Terugtrekken tot de inschrijvingsdatum             Volledige restitutie van inschrijfgelden

Terugtrekken tot 48 uur voor evenement       Restitutie van inschrijfgelden minus €6,-

Terugtrekken binnen de 48 uur tot evenement     Geen restitutie van inschrijfgelden.

 

Eredivisie & PSA

Voor topcompetities in Nederland geldt (vooralsnog) een uitzonderingspositie daar waar vele topsporters in Nederland in dienst zijn van een club. Omdat het per wet nog niet mogelijk is om aan sporters een CTB te vragen, zijn de Eredivisie en de PSA toernooien vooralsnog vrij van deze CTB-verplichting. Het staat sporters vrij mee te werken aan de CTB-controle. Deze vrijstelling voor topsporters is alléén van kracht binnen de Eredivisie en de Nederlandse PSA toernooien en is niet geldig bij andere competities en toernooien. Toeschouwers zijn tijdens de eredivisiewedstrijden en PSA toernooien wél CTB-plichtig. 

 

Toernooicircuits

De diverse toernooicircuits (o.a. Dunlop tour, Eye Tour) zijn vrij om een besluit te nemen over het evenement. SBN adviseert deze toernooicircuits de sport te continueren en waar mogelijk de lijn van SBN te volgen. SBN adviseert squashers nadere berichtgeving af te wachten van de organisatoren. Mocht je vragen hebben over de toernooicircuits, neem dan contact op met de organiseren de clubs.

 

Trainer, coaches, scheidsrechters e.a.

Per donderdag 4 november is besloten dat functionele functies rondom de sport niet CTB-plichtig om de continuering van de sport niet in geding te brengen. Hieronder valt te verstaan:

  • Medewerkers en organisatie club en SBN
  • Wedstrijdleiders club & SBN
  • Trainers/coaches (in training/cursus en wedstrijdverband)
  • Scheidsrechters
  • Markers
  • Verzorgers van een hulpbehoevend persoon (G-sport)

 

Topsporters tijdens trainingen

Voor topcompetities in Nederland geldt (vooralsnog) een uitzonderingspositie daar vele topsporters in Nederland in dienst zijn van een club. Omdat het per wet nog niet mogelijk is om aan sporters een CTB te vragen, zijn de trainingen van topsporters vooralsnog vrij van deze CTB-verplichting. Het staat sporters vrij mee te werken aan de CTB-controle. SBN zal op korte termijn de betreffende sporters en clubs hierover informeren.

 

SBN begrijpt dat er binnen de squashwereld diverse meningen kunnen ontstaan over het aangepaste beleid. SBN heeft getracht in deze zeer korte tijdspanne alle belangen zo goed mogelijk af te wegen en waar nodig te behartigen. SBN zal de clubs informeren met aanvullende informatie om zo het spelplezier van squashers ondanks de CTB-plicht te behouden. SBN vraagt dan ook om medewerking van de squashwereld bij de uitvoering van dit beleid op last van de overheid.

« Terug