COVID-19 & Squash | Aanscherping maatregelen per 13 november

Algemeen

COVID-19 & Squash | Aanscherping maatregelen per 13 november

Squash Bond Nederland heeft op vrijdag 12 november kennisgenomen van de persconferentie van het kabinet rondom het coronavirus. Tijdens deze persconferentie zijn er een aantal wijzigingen bekendgemaakt die ingaan per zaterdag 13 november a.s. om 18.00 uur, deze wijzigingen hebben een impact op de squashsector en worden hieronder nader toegelicht.

 

  • Squash blijft mogelijk, alle competities en toernooien gaan vooralsnog door;
  • Toeschouwers/publiek niet toegestaan;
  • Horeca (incl. sport) dagelijks vanaf 20.00 uur dicht;
  • Racketshops dagelijks vanaf 18.00 uur dicht;
  • Thuiswerken de norm, noodzakelijk werk toegestaan;
  • Coronatoegangsbewijs is en blijft verplicht, een mondkapje niet.

 

SBN is de overheid erkentelijk dat het naar de oproep van de sportsector heeft geluisterd om de (binnen)sport niet verder in te perken. Daarmee blijft het voor Nederlanders met een coronatoegangsbewijs (CTB) mogelijk om op squashbanen te werken aan een vitale en gezonde leefstijl.

 

Tom Lucas, directeur SBN hierover: ‘’ Sport is momenteel het zuurstof van de maatschappij en daarmee een oplossing om Nederland weerbaarder te maken en de zorg ook op termijn verder te ontlasten. We maken ons echter nog wel steeds zorgen over de financiële en sportieve schade van het CTB. We waarderen dan ook het besluit om de sportsector geen verdere drempels toe te werpen ondanks de zorgelijke situatie in Nederland, daar moeten we allen verantwoordelijk mee om gaan.’’

 

SBN roept dan ook squashers, clubs en andere belanghebbenden op de maatregelen na te leven. Voor squashers hebben we de inhoudelijke maatregelen visueel weergegeven.

 

Aanbieders van squash die zijn aangesloten bij Squash Bond Nederland hebben reeds aanvullende informatie ontvangen omtrent de COVID-19 maatregelen alsmede de financiële impact van de maatregelen. Rogier van Veen, SBN breedtesport & innovatie hierover: ‘’Onder aanbieders van squash is reeds een inventarisering uitgegaan om de gederfde inkomsten sinds 6 november in kaart te brengen, deze uitvraag herhaalt SBN periodiek. De wintermaanden zijn veelal de maanden waarin het geld verdiend moet worden, nu de omzet ook in de komende periode lager uit zal vallen ligt er opnieuw een rol voor de overheid.’’

 

Competities en toernooien

Het NK Dubbel dat dit weekend georganiseerd wordt bij Squashtime in Eindhoven zal doorgaan, op zaterdag is het tot 18.00 uur mogelijk om als toeschouwer/bezoeker aanwezig te zijn. Op zondag zijn alleen sporters welkom. Op beide dagen eindigt het evenement voor 18.00 uur. Over de SBN competities en de SBN opleidingen zal begin volgende week een definitief besluit worden genomen. SBN inventariseert momenteel bij clubs en aanvoerders de wensen ten aanzien van de competities inclusief eredivisie. Wedstrijdleiders van clubs hebben hierover informatie ontvangen. SBN neemt begin volgende week op basis van de gekregen informatie een besluit over de drie aanstaande competitieronden.

 

Zodra er door SBN protocollen gepubliceerd zijn en/of andere relevante informatie is voor aanbieders, squashers, organisatoren en andere betrokkenen, zal deze worden gedeeld via squash.nl of via de daarvoor bestemde kanalen. Meer informatie over het CTB is via deze link terug te vinden.

 

« Terug