COVID-19 & Squash | Update over voortzetting competities vanaf 16 november

Algemeen

COVID-19 & Squash | Update over voortzetting competities vanaf 16 november

Sinds begin november werd de Nederlandse sportsector geconfronteerd met de invoering van het Corona Toegangsbewijs. Dit heeft gevolgen gehad voor de reguliere SBN competities. Onlangs werd duidelijk dat deze maatregel tot minimaal 3 december a.s. gehandhaafd wordt en dat de sportsector het daarnaast zonder publiek moet stellen alsmede de sluiting van de horeca om 20:00 uur. Een volledig overzicht hiervan is te lezen op squash.nl

 

SBN duidde in een eerder persbericht al reeds haar reactie en implicaties voor de wedstrijdsport. Het blijft voor competitieve squashers na vertoon van het te genieten van de sport met teamgenoten en tegenstanders. In de afgelopen weken is wel gebleken dat het voor meerdere clubs en teams lastig is om een volledig team op te stellen nu een CTB verplicht is in de binnensport. In de afgelopen competitierondes geresulteerde dat in meerdere verplaatste wedstrijden. SBN wil haar competities in overleg met spelers en clubs graag zoveel mogelijk doorzetten. Daarom heeft SBN een aantal maatregelen genomen die het spelen van wedstrijden met CTB verplichtingen eenvoudiger maakt. Deze worden hieronder nader toegelicht.

Wedstrijden verplaatsen

In de speelrondes van 5 en 12 november is door SBN coulant omgegaan met verzoeken tot het verplaatsen van wedstrijden. Deze coulance zal doorgezet worden maar alleen wanneer Coronabesmettingen of -maatregelen de directe oorzaak zijn dat geen compleet team opgesteld kan worden. Met een niet volledig team wordt minder dan 3 spelers en minder dan 4 gespeelde wedstrijden bedoeld. Het aanvragen van een wedstrijdverplaatsing dient vanaf 15 november 2021 volgens een vastgestelde procedure plaats te vinden. 

Wedstrijden starten met 3 spelers

Vanaf het moment van publicatie is het mogelijk om wedstrijden met drie spelers te starten. In dat geval zal de speler met de laagste speelsterkte twee wedstrijden spelen. Deze mogelijkheid zorgt dat het wedstrijdverloop ineens behoorlijk anders kan zijn en moet daarom van te voren gecommuniceerd worden door de teamcaptains. 

Invallen bij andere teams

Ook naar de regels die gelden voor het invallen bij een ander team is gekeken. Vanaf nu is het mogelijk om vijf keer in te vallen in een ander team. Deze maatregel is geldig voor alle competities met uitzondering van de Eredivisie en Topdivisie. 

De maatregelen komen voort uit een onderzoek onder squashers en clubs. Joost Vennema, SBN projecten & competities hierover: ‘’Onder VCL’s is een uitvraag gedaan om te inventariseren of competities naar hun idee doorgezet moeten worden alsmede welke problemen in de komende tijd verwacht worden door de verplichte CTB’s. Uit deze rondvraag kwam een overweldigend verlangen naar voren om de competities zoveel mogelijk doorgang te laten vinden volgens de reguliere planning. Het is natuurlijk fantastisch om te zien dat squashers graag competitie spelen!’’

Informatie over alle wijzigingen en de uitleg hierover is te vinden in een informatie document over de voortzetting van de competities via deze link.

Zodra er door SBN protocollen gepubliceerd zijn en/of andere relevante informatie is voor aanbieders, squashers, organisatoren en andere betrokkenen, zal deze worden gedeeld via squash.nl of via de daarvoor bestemde kanalen. Meer informatie over het CTB is via deze link terug te vinden.

 

 

« Terug