COVID-19 & Squash | Gedeeltelijke sluiting sport per 28 november

Algemeen

COVID-19 & Squash | Gedeeltelijke sluiting sport per 28 november

Squash Bond Nederland heeft op vrijdag 26 november kennisgenomen van de persconferentie van het kabinet rondom het coronavirus. Tijdens deze persconferentie is er een gedeeltelijke sluiting afgekondigd voor reguliere sportbeoefening & wedstrijdsport die ingaan per zondag 28 november 05:00, deze wijzigingen hebben een impact op de squashsector en worden hieronder nader toegelicht.

 

  • Reguliere squashbeoefening blijft dagelijks mogelijk tot 17:00;
  • Wedstrijdsport is toegestaan tot 17:00;
  • Toeschouwers/publiek niet toegestaan;
  • Horeca dagelijks toegestaan tot 17.00 uur, na 17:00 afhalen toegestaan;
  • Racketshops dagelijks toegestaan tot 17.00 uur;
  • Thuiswerken de norm, noodzakelijk werk toegestaan;
  • Coronatoegangsbewijs is en blijft verplicht, mondkapje ook. 
  • 1,5 meter afstand op doorstroomlocaties.

 

SBN realiseert zich terdege dat dit een ontzettend zure boodschap is voor alle sportondernemers, verenigingen, squashers en andere belanghebbenden. Corona speelt nog steeds een grote rol in ons leven en het blijven het bijzondere tijden voor ons allemaal. Sport wordt wederom beperkt daar waar SBN en andere instanties sport juist als een deeloplossing zien in deze pandemie. 

 

Tom Lucas, directeur SBN hierover: ‘Sporten is ontzettend belangrijk voor de fysieke en mentale gesteldheid. Het is onbegrijpelijk dat de overheid sport niet als essentieel aanmerkt. Juist in een gezondheidscrisis is de weerbaarheid ontzettend belangrijk. De sport blijft weliswaar beperkt open maar met deze openingsmogelijkheden voelt het als een gedeeltelijke sluiting en maakt het de sport nog minder toegankelijk. Samen met overige instanties als NOC*NSF & POS blijven we ons inzetten voor maximale mogelijkheden voor de sport.’    

 

Met het kabinetsbesluit komt de sportinfrastructuur weer onder druk te staan. Ondernemers zijn nog nauwelijks bekomen van de schade die geleden is de afgelopen 1,5 jaar, de sportbeoefening zat juist de afgelopen periode weer in de lift. 

 

Rogier van Veen, SBN breedtesport & innovatie hierover: ‘Als sport krabbelde we juist weer een beetje omhoog na zware tijden. Als SBN gaan we direct samen met NOC*NSF en POS in gesprek met de overheid om te kijken naar steunmaatregelen voor sport. De wintermaanden zijn veelal de maanden waarin het geld verdiend moet worden, het is onvermijdelijk dat de omzet ook in de komende periode lager uit zal vallen. Er ligt opnieuw een rol voor de overheid om de infrastructuur overeind te houden. 

 

NK Masters & NK Jeugd <23

De NK Masters en NK <23 die dit weekend georganiseerd worden bij MeerSquash Hoofddorp gaan in aangepaste vorm door op zaterdag. SBN ziet onvoldoende mogelijkheden om met de nieuwe maatregelen die per 28 november 05:00 ingaan om de evenementen in de geplande vorm door te laten gaan. Beide evenementen worden daarom alleen op zaterdag georganiseerd in een alternatief format. Het NK <23 zal worden verplaatst van MeerSquash Hoofddorp naar het Frans Otten Stadion om het aantal mensen te verspreiden. Deelnemers worden z.s.m. geïnformeerd en nieuwe schema’s worden gepubliceerd op sbn.toernooi.nl, indien er nog vragen zijn kunnen deze gesteld worden via events@squashbond.nl.  

 

SBN Competitie gepauzeerd, Clubladder wel mogelijk.

De SBN Competitie zal per 28 november worden stilgelegd voor een voorlopige periode van drie weken. Ondanks dat de wedstrijdsport tussen 05:00 en 17:00 door kan gaan is SBN van mening dat met deze beperkingen de SBN-competitie niet voortgezet kan worden. Mede omdat de trainingsmogelijkheden worden beperkt. In het wedstrijdprogramma van de reguliere competitie heeft SBN aan het begin van het seizoen ruimte gehouden voor het verplaatsen van speelrondes. De komende periode worden de wedstrijdleiders en teamcaptains geïnformeerd over de besluiten omtrent het vervolg van de competitie. Lokale wedstrijden zoals Clubladder zijn wel tot 17:00 mogelijk. 

 

Squash Eredivisie

Vorige week heeft SBN gecommuniceerd dat de Squash Eredivisie tijdelijk is gepauzeerd. Met deze maatregelen wordt deze pauzering met een periode van drie weken verlengd. Teammanagers worden de komende periode geïnformeerd over de komende besluiten. 

 

Zodra er door SBN protocollen gepubliceerd zijn en/of andere relevante informatie is voor aanbieders, squashers, organisatoren en andere betrokkenen, zal deze worden gedeeld via squash.nl of via de daarvoor bestemde kanalen. Meer informatie over het CTB is via deze link terug te vinden.

 

« Terug