Hervattings- en uitspeelscenario’s SBN Competitie 2021- 2022

Algemeen

Hervattings- en uitspeelscenario’s SBN Competitie 2021- 2022

Vanaf vrijdag 26 november is de Reguliere Squash Competitie bij besluit van het kabinet stilgelegd. Net als iedereen hoopt SBN dat de periode met de meeste druk op de zorg inmiddels voorbij is en dat voorzichtig naar versoepelingen van de coronamaatregelen gekeken kan worden. De afgelopen weken heeft SBN met input van de VCL’s gewerkt aan een plan om de competities te herstarten, de resultaten hiervan worden in dit bericht toegelicht. 

 

Uitspelen van de competitie
SBN heeft nog altijd de ambitie om de reguliere competities volledig uit te spelen. Zeker omdat dit de afgelopen twee seizoenen niet lukte. Joost Vennema, medewerker competities hierover: ‘’In de meeste competities moeten nog 10 rondes gespeeld worden, daarbij komt dat veel teams ook nog één of twee inhaalwedstrijden gepland hebben staan. Dat maakt de puzzel niet eenvoudiger. Uit een onderzoek onder competitieleiders blijkt dat men uiterlijk in de maand juni de competities afgerond wil hebben. Wij zien meerdere mogelijkheden om dat waar te kunnen maken. Op dit moment hebben wij met input van de VCL’s 10 juni als voorlopige uiterste competitiedatum gekozen. Uit de onderzoeksresultaten bleek namelijk dat zo’n 70% van de VCL’s de competitie in mei of juni af willen ronden. Daarmee houden we een buffer van ruim twee maanden voor het uiterste moment om een volledige competitie te kunnen afronden’’. 

Wanneer de competities op of voor 1 april herstart kunnen worden, zal de volledige competitie uitgespeeld gaan worden. De uiterste speeldatum is dan voorlopig 10 juni met eventueel nog een inhaalronde op 17 juni. Indien eerder gestart kan worden zullen schoolvakanties en feestdagen zoveel mogelijk vrijgehouden worden. Wanneer de competities na 1 april pas opgestart kunnen worden zal de competitie in een alternatieve vorm afgerond worden. Alle scenario’s met verschillende startdata zijn hier terug te vinden. 

 

Competitiespelen met Coronamaatregelen
Naast mogelijke data is ook gekeken naar welke maatregelen nog zouden kunnen gelden wanneer de competities hervat mogen worden. Coronamaatregelen zoals het toegangsbewijs en een sluitingstijd maakte het voor sommige teams moeilijk om competitie te spelen en daarom zijn veel wedstrijden verplaatst. In november zijn al diverse wijzigingen gedaan in het competitiereglement om het spelen van wedstrijden met een incompleet team te vereenvoudigen. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om met drie spelers aan een wedstrijd te beginnen. Deze wijzigingen zullen de rest van de competitie blijven gelden zodat zo min mogelijk wedstrijden verplaatst hoeven te worden.  

De uitvraag bij VCL’s heeft enorm geholpen bij het opstellen van verschillende scenario’s. Dankzij die input is een beeld ontstaan van de wensen, behoeften en meningen van competitiespelers. Een deel van het onderzoek ging over competitiespelen tijdens een mogelijke avondklok voor sportclubs. Zowel over het spelen in het weekend als over de moeilijkheidsgraad om een compleet team in het weekend op te stellen waren de meningen verdeeld. Tegelijkertijd was een significant deel van de ondervraagden voorstander van onderling overleg tussen teams voor het kiezen van een speelmoment indien er sprake is van een avondklok voor sportclubs. Dat beeld sluit aan bij de ervaringen uit november toen vaak in onderling overleg werd besloten om een wedstrijd te verplaatsen waardoor een beslissing voor dit scenario gemaakt kon worden. 

Verder gaf een meerderheid aan dat sporten met een Coronatoegangsbewijs vrijwel geen belemmering is. Dit beeld sluit wederom aan bij de ervaringen van november. Op basis van het onderzoek en de eerdere ervaringen zijn de volgende besluiten genomen over het voortzetten van competities: 

  • De competitie wordt uiterlijk in de eerste helft van juni afgerond en het streven is om de competitie volledig uit te spelen;
  • Wanneer de competities herstart kunnen worden terwijl sporten tot 20:00 uur mag worden wedstrijden gepland op vrijdagavond 18:00 uur. In onderling overleg kunnen teams de wedstrijd op een ander moment in hetzelfde weekend plannen;
  • Wedstrijden uitstellen in verband met coronabesmettingen binnen een team blijft mogelijk;
  • Wanneer competities herstart worden terwijl een Coronatoegangsbewijs verplicht is voor sporters, worden wedstrijden niet meer verplaatst wanneer het niet lukt om een compleet team op te stellen;
  • Competitiespelen met coronamaatregelen blijft wel eenvoudiger. De besluiten die genomen zijn op 15 november (terug te vinden in een nieuwsbericht) blijven gelden voor de competitie van 2021-2022. Dit gaat om:
    • Wedstrijden spelen met een team van drie personen wanneer geen vierde speler beschikbaar is;
    • Vijf keer bij een team invallen in plaats van drie keer.

 

« Terug