FOYS nieuwe preferred supplier SBN

Algemeen

FOYS nieuwe preferred supplier SBN

Met ingang van 1 juni 2022 is Focus On Your Sport (FOYS) de nieuwe ‘preferred supplier’ van Squash Bond Nederland op het gebied van ‘Next Gen Digital Administration’. De Amstelveense organisatie onder leiding van voormalig Olympiër Jochem Verberne ontwikkelde in de afgelopen maanden samen met SBN een nieuw platform dat aansluit bij de wensen en behoeften vanuit squashers, clubs en SBN.

 

FOYS is een relatief jonge partij in de markt, maar bouwde de afgelopen jaren een trackrecord op met toonaangevende partijen zoals de Atletiekunie, KNSB (schaatsen), JBN (judo) en KNRB (roeien), maar ook commerciële sportaanbieders zoals Peakz Padel en bonden in het buitenland. 

 

FOYS wordt supplier van SBN na een uitgebreide zoektocht. Tom Lucas, directeur SBN hierover: ‘’De maatschappij en daarmee ook de squashsector veranderd in rap tempo en dat zal dit blijven doen. Vanuit SBN zochten we een partner die hier invulling aan kan geven. De producten en diensten die FOYS nu reeds biedt en gezamenlijk met ons gaat ontwikkelen, sluiten het beste aan bij de benodigdheden om de uitdagingen in de squashsector en daarmee ook binnen SBN aan te pakken. Het partnership met FOYS is dan ook een mooie eerste stap in de uitrol van de digitale strategie.’’

 

Naast dat de producten en diensten aansloten, was ook de visie een belangrijk thema. Jochem Verberne, directeur FOYS: ‘’In de gesprekken bleek al snel dat de visie op sport naadloos op elkaar aansloot, bijvoorbeeld met betrekking tot de belangrijke groep van ongebonden squash spelers. Door de ambities die SBN heeft, ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe producten en diensten die de dienstverlening moet optimaliseren richting clubs en spelers. Samen met de SBN gaan we vol vertrouwen bouwen aan een mooie toekomst voor de squashsport in de meest brede zin van het woord.’’

 

Verberne doelt daarmee op het digitale framework dat FOYS en SBN gezamenlijk ontwikkelen waarmee niet alleen squashers, clubs en andere stakeholders in Nederland een betere dienstverlening gaan ervaren, maar wordt ook ingezet om andere internationale squashbonden aan te laten haken op het nieuwe framework. 

 

Rogier van Veen, SBN Innovatie en breedtesport over dit traject: ‘’We voorzien gezamenlijk een andere benadering van de sport die meer data georiënteerd is en zich niet primair focust op de wedstrijdsporter. In Nederland zijn er zo’n 125.000 squashers die op wekelijkse basis actief zijn, waarbij het overgrote deel van deze groep niet actief is in wedstrijdsport verband. Een tendens die wereldwijd is terug te zien. Door gezamenlijk in te zetten op nieuw te ontwikkelen tools en deze te koppelen aan die van de Professional Squash Association (PSA) bouwen we een uniek framework dat wereldwijd gebruikt kan gaan worden in belang van de sport.’’

 

Per 1 juni maakt SBN gebruik van een nieuw administratiesysteem voor squashers en clubs. In de komende maanden volgen er nog diverse vervolglanceringen van onder meer een app en een platform voor clubs waarmee clubs nog beter in staat worden gesteld om activiteiten te ontplooien en hierover te communiceren met squashers binnen en buiten de club. Daarnaast zal er geanonimiseerde data ontsloten worden om clubs van dashboards te voorzien, waarmee het dienstenaanbod op de lokale club nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van de squasher in Nederland.

 

Wat er de komende weken en maanden voor clubs en squashers concreet gaat veranderen is reeds met de leden van SBN gecommuniceerd en valt hier terug te lezen. Mocht je meer informatie willen hebben of een bijdrage willen leveren aan dit digitale traject neem dan contact op met innovatie@squashbond.nl

« Terug