Nieuw Tuchtreglement SBN per 1 juni van kracht

Algemeen

Nieuw Tuchtreglement SBN per 1 juni van kracht

De afgelopen maanden is door SBN hard gewerkt aan een nieuw Tuchtreglement. In de ALV van november werd dit al aangekondigd en per 1 juni is het actief. Het Tuchtreglement is flink gemoderniseerd en daarnaast is ook inhoudelijk het een en ander gewijzigd.

Het Tuchtreglement waar mee gewerkt werd is in eerste instantie vooral opgeschoond. In het oude document werd nog geen rekening gehouden met digitale middelen. Nu wordt een eventuele Tuchtzaak veel sneller afgerond en dat is voor alle partijen fijn. Op vijf punten is het Tuchtreglement inhoudelijk gewijzigd.

 

Benoeming leden van de Tuchtcommissie

In het oude Tuchtreglement stond vastgesteld dat leden van de Tuchtcommissie en Commissie van Beroep konden worden benoemd en ontslagen door het bestuur van SBN. Deze situatie past echter niet bij de transparante organisatie die SBN wil zijn en daarom is dit gewijzigd. IN het nieuwe Tuchtreglement is vastgesteld dat leden van de Tuchtcommissie en Commissie van Beroep worden voorgedragen aan de ALV door het bestuur of leden van de ALV. De ALV besluit dan over de benoeming en eventueel ontslag van leden van de Tuchtcommissie en Commissie van Beroep

 

Werkwijze Commissie van Beroep

De bevoegdheden van de CVB evenals haar werkwijze is nu vastgesteld. In de praktijk zal na deze wijziging niet veel veranderen. De CVB mag per zaak nog steeds haar eigen werkwijze organiseren. Nu is deze bevoegdheid formeel vastgelegd in het reglement.

 

Sancties

De sancties zijn geactualiseerd, een aantal bleken niet overeen te komen met de competitiereglementen. Sancties gerelateerd aan competities, bijvoorbeeld over niet op komen dagen bij wedstrijden, zijn uit het tuchtreglement gehaald omdat deze al in het competitiereglement staan. De Competitieleider legde al sancties op voor dit soort overtredingen, dat ging via de bevoegdheid om over te gaan op een schikking. In de praktijk zal deze wijziging niet veel veranderen. De uitvoering is wel sneller en eenvoudiger. Tegelijkertijd betekent dit dat de bevoegdheden van de Competitieleider en de Secretaris van de Tuchtcommissie scherper zijn gedefinieerd.

 

Procesgang

De procesgang is geüpdatet. In het oude reglement werd nog geen rekening gehouden met moderne middelen als e-mail en het gebruik van video bellen. Termijnen zijn daardoor flink ingekort wat het verloop van een Tuchtzaak flink inkort. Voor alle partijen is dat fijner.

Op de nieuwe website zal straks snel te vinden zijn hoe een Tuchtzaak aanhangig gemaakt kan worden, evenals hoe in beroep gegaan kan worden tegen een strafoplegging van de Tuchtcommissie en de Competitieleider.

 

 

Het nieuwe Tuchtreglement is gepubliceerd op de website en via deze link te lezen.

 

« Terug