Innovatie | Nieuwe speelsterktes en ranglijsten

Algemeen

Innovatie | Nieuwe speelsterktes en ranglijsten

Zoals eerder aangekondigd gaat Squash Bond NL per 1 oktober 2022 samenwerken met SquashLevels, hiermee geeft SBN verdere invulling aan de eerder ingezette verandering om gelijkere wedstrijden te organiseren en daarmee het spelplezier binnen de squashsport te verhogen.

Waarom voeren we deze verandering door?

Vanaf 2020 heeft SBN diverse onderzoeken verricht onder zowel de beginnende- als de wedstrijdsquashers in Nederland. Eén van de veelgehoorde feedback punten betrof de ranking en daarmee speelsterktes. In de bestaande opzet had SBN een cumulatieve ranking waarbij er steeds meer punten in de ranking kwamen. Dit bemoeilijkte de ontwikkeling van nieuwkomers, de doorgroei van (talentvolle) squashers, maar ook het speelplezier van squashers die een stapje terug deden, omdat de speelsterkte geen weergave vormde van het huidige speelniveau, maar over alle jaren waarin de squasher actief is geweest.

 

Daarnaast werden damessquashers geplaatst op de herenranglijst en ondervonden daarmee in de volle breedte nog meer hinder van een correcte weergave van de speelsterkte. Ook internationale (top)spelers en/of talenten hadden met de Nederlandse ranking systematiek uitdagingen om in het buitenland op een competitief niveau deel te nemen ofwel geplaatst te worden. Deze gezamenlijke uitgangspunten vormden voor SBN aanleiding om haar ranking en speelsterktesysteem te herzien. De verandering is versneld uitgevoerd omdat de Wereld Squash Federatie toewerkte naar een wereldwijde speelsterkte, hierdoor worden fase 2 en 3 binnen de eerder ingezette verandering tezamen uitgevoerd.

 

Wat verandert er concreet?

In de bestaande ranking werd de huidige vorm van een squasher onvoldoende weergegeven. In de vernieuwde opzet met SquashLevels wordt daarom niet alleen meer gekeken naar de uitslag van jouw wedstrijd (bijv. 3-1), maar wordt ook gekeken naar de scores binnen de gespeelde games (bijv. 11-9, 11-9, 9-11, 11-9). 

 

Op basis van historische data uit miljoenen wedstrijden berekent het systeem voorafgaand een verwachte uitslag. Nadat jouw wedstrijd gespeeld is en deze is ingevoerd op sbn.toernooi.nl (of Clubladder), analyseert het systeem hoe jouw wedstrijd verlopen is en hangt hier een score aan. De score vertaalt zich dagelijks in een nieuwe rating die past bij de huidige vorm van jouw niveau. Het systeem houdt daarbij rekening met diverse versterkende of dempende factoren. Door dit nieuwe systeem kan je als speler dus nog steeds stijgen in rating indien je jouw wedstrijd verliest. 

 

In het systeem wordt de rating aangeduid onder: ‘NLSquash Grade’. Daarnaast vind je ook een ‘Level’. Aan de hand van de Global Squash Levels kun je jouw speelniveau ten opzichte van andere squashers op wereldschaal inzien. 

 

Om direct de juiste ratings weer te geven ontvangt iedere squasher die een wedstrijd via SBN of Clubladder heeft gespeeld met terugwerkende kracht een nieuwe rating over alle historische wedstrijden vanaf 2013. Hierbij wegen de recentste jaren logischerwijs het zwaarste in de berekeningen om tot jouw rating te komen. De nieuwe rating gaat echter nog niet gelijk in.

 

Per wanneer veranderden mijn ratings in sbn.toernooi.nl?

Met ingang van 1 oktober 2022 kun je via het platform sbn.squashlevels.com/register jouw nieuwe rating inzien. Deze is vanaf dat moment nog niet geldend binnen de competitie en/of toernooien. Omdat het systeem een dusdanige impact heeft op de squasher in Nederland, geven we squashers drie maanden de tijd om te wennen aan het nieuwe systeem en gevoel te krijgen bij de wijzigingen. (Indien je al een account voor SquashLevels hebt, klik dan hier)

 

Vanaf 1 januari 2023 heeft SBN de doelstelling om deze nieuwe ratings officieel in gebruik te nemen. Vanaf dat moment worden ook de speelsterktes en ranglijsten officieel in gebruik genomen en zijn deze onder meer terug te vinden in jouw profiel op sbn.toernooi.nl. Jouw speelsterkte gebruik je dan – na invoering in 2023 – om je in te schrijven voor toernooien óf om de opstelling in jouw competitieteam te bepalen. SBN gaat bepaalt in overleg met de met clubs (en captains) of per 1 januari 2023 de nieuwe systematiek wordt ingevoerd of dat dit ná de competitie plaats zal vinden. 

 

De dubbel en mixed rating volgen op een nader te bepalen moment nadat de eerste relevante feedback van de enkel rating is opgehaald. Over de invulling van de dubbel en mixed rating volgt later in het jaar meer duidelijkheid.

 

     

 

Nog één keer het verschil tussen rating, speelsterkte en ranglijst?

Rating = Je huidige vormniveau, weergegeven op sbn.squashlevels.com. Zegt iets over hoe goed je bent na jouw laatst gespeelde wedstrijd. 

 

Speelsterkte = Je gemiddeld genomen vormniveau over een bepaalde periode, weergegeven op de 1e van de maand op. Deze speelsterkte gebruik je maandelijks om de speelposities in de competitie te bepalen en/of om jouw inschrijving bij een toernooi. (Speelsterkte = voormalig barema). Deze worden pas per 1 januari 2023 inzichtelijk om op dit moment geen verwarring te veroorzaken.

 

Ranglijst = De plek waar jij je op verhoudt ten opzichte van andere squashers binnen een vooraf bepaalde leeftijdscategorie, regio en/of club.

 

Wat ga ik er nog meer van merken?

In de basis blijf je als squasher nog steeds met een 1 t/m 9 cijfer werken, alleen de berekening om tot dit cijfer te komen veranderd. Daarnaast worden wedstrijdresultaten dagelijks in plaats van maandelijks verwerkt, jouw nieuwe rating is dus de volgende dag zichtbaar. De vernieuwde speelsterkte zie je na invoering in 2023 maandelijks terug op onder andere sbn.toernooi.nl

 

Steeds vaker worden er op de club onderlinge wedstrijden gespeeld, er zijn squashers die het jammer vinden dat deze onderlinge wedstrijden niet mee kunnen tellen voor de ranglijst en daar moet verandering in komen. Op sbn.squashlevels.com vind je bovenaan een balk met ‘+ Result’, waarna je hier je gegevens invoert, telt ook jouw wedstrijd mee voor de rating. Daarmee gaat nóg een langgekoesterde wens van squashers in vervulling.

 

Ik heb nog een vraag, waar kan ik deze stellen?

Mogelijk houd je nog vragen over aan deze berichtgeving. Daarom hebben we een uitgebreid overzicht aan veelgestelde vragen gemaakt. Deze vind je door op onderstaande banner te klikken.

 

Er klopt bij mij iets niet, kun je mij helpen?

Het kan zijn dat je tussen die miljoenen wedstrijden een door jou gespeelde wedstrijd mist óf dat je jezelf überhaupt niet kan terugvinden al dan niet met verkeerde gegevens. Indien dit het geval is, kun je dit kenbaar maken via deze link. Minimaal 1x per week worden alle binnengekomen verzoeken opgepakt.

« Terug