Wie is Wie?

Bereikbaarheid

Het frontoffice van het bondsbureau is op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 bereikbaar op het nummer 088 1302778.
Per e-mail zijn we bereikbaar op info@squashbond.nl.

Bezoekadres

Bovenkerkerweg 81 

1187 XC Amstelveen

Postadres

Squash Bond Nederland
Postbus 8021 

1180LA Amstelveen

Kamer van Koophandel 

40408936
Squash Bond Nederland (SBN), Bovenkerkerweg 81, 1187 XC Amstelveen

 

Bestuur

 Peter-Paul Scheerder  Voorzitter
 Felipe Salvé  Penningmeester
 Bianca van Bilsen  Secretaris
 Eric Dietz  Algemeen bestuurslid
 Glenn Nohar  Algemeen bestuurslid
 Michiel Schoo  Algemeen bestuurslid

 

Bondsbureau

 Sven Wouters  Directeur  directie@squashbond.nl      
 Willem van Meerkerk  Wedstrijdsport  wedstrijdsport@squashbond.nl  06 4205 8755  Aanwezig op ma/di/do/vr
 Tom Lucas  Toernooien en topsport  events@squashbond.nl    
 Media en breedtesport    media@squashbond.nl    
 Internationale uitzendingen    entries@squashbond.nl    
 Ledenadministratie    info@squashbond.nl    


Commissies

Squash Bond Nederland heeft een aantal commissies, bestaande uit vrijwilligers. Wanneer u in contact wil komen met een van deze commissies, kunt u contact opnemen met de medewerker van Squash Bond Nederland die aangesloten is bij de betreffende commissie.

Opleidingscommissie

Alex Kramer, Rutger-Jan Kamperman, Dagmar Vermeulen

Scheidsrechterscommissie
Bas Boerland (contactpersoon indeling scheidsrechters) en Mike Versteegh (contactpersoon algemene zaken)

Coach Platform

Ronny Vlassaks, Alex Kramer

Tuchtcommissie

Marije van der Jagt, Lennart Bakker, Sannie Bombeeck, Willem van Meerkerk (Secretaris SBN)

Beroepscommissie

Benito Boer, Johannes Homan, Redmar Wolf

Medische commissie

Simon Goedegebuurde (Sportarts)

Dovencommissie

Rob Bosveld, J. Dorrestijn, John Peters
 

Topsport Technische Staf

 Hoofd coach    
 Bondscoach Heren  
 Ass. talent coach  
 Event coach Dames  Natalie Grinham