Statuten en reglementen

Op deze pagina zijn alle reglementen van Squash Bond Nederland terug te vinden. Voor vragen over een reglement verwijzen wij naar de betreffende commissie of Bondsbureaumedewerker.

 

Statuten Squash Bond Nederland (versie 2017)
Huishoudelijk reglement (versie 2020)
Competitie en toernooiregelementen zijn terug te vinden op deze pagina.

 

Klachtenwijzer SBN

Indien je als lid een klacht hebt over een al dan niet wedstrijdspecifieke situatie, kan je deze met ons of een van de aangesloten instanties delen. Meer informatie hierover is terug te vinden in de Klachtenwijzer SBN. Wordt de vraag onvoldoende beantwoord? Neem dan contact op met wedstrijdsport@squashbond.nl.

SBN Tuchtreglement

ISR tuchtreglement Matchfixing

ISR tuchtreglement Seksuele Intimidatie

 

Doping

Doping Reglement

Dopinglijst

De Whereaboutsbijlage

De Dispensatiebijlage 

Tips m.b.t. risico's van (on)bewust dopinggebruik