Topsport Beleid

SBN Topsport & Talentontwikkeling

Op deze pagina vind je alle informatie omtrent de criteria en beleid rondom de selecties van SBN. Voor meer informatie of vragen kan er contact worden opgenomen via topsport@squashbond.nl.

 

SBN Senioren selectiecriteria

Squash Bond Nederland (SBN) (her)introduceert de nationale selecties om een ontwikkel pad te creëren tussen de persoonlijke trainingsprogramma’s en het nationale team. In het onderstaande document zijn de selectievoorwaarden beschreven die toelichten hoe de Nederlandse selectie tot stand komt.

Download hier de SBN Heren selectiecriteria voor het seizoen 2022/23

Download hier de SBN Dames selectiecriteria voor het seizoen 2022/23

 

SBN Jeugdselectie criteria

Voortbordurend op het goede werk dat verricht wordt bij diverse squashcentra in Nederland, (her)introduceert Squash Bond Nederland (SBN) de nationale jeugdselectie om een ontwikkel pad te creëren tussen de clubprogramma’s en de nationale teams. In het onderstaande document staat beschreven wanneer een speler in aanmerking komt voor de Nationale jeugdselectie:

Download hier de SBN jeugdselectie criteria voor het seizoen 2022/23

 

SBN Gedragdscodes

SBN heeft gedragscodes opgesteld. SBN staat voor het vergroten van de betekenis van squash in Nederland door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van squash als sport voor iedereen van jong tot oud en ongeacht het spelniveau. Ongewenst of niet integer gedrag past in geen enkele vorm binnen de squashsport.

 1. Trots op je sport
 2. Eerlijk & professioneel
 3. Respect
 4. Voorbeeldfunctie
 5. Overtreden van de gedragscode

Download hier de SBN gedragscode

 

Nationale Selecties 2022-2023

Na afloop van ieder squashseizoen wordt de balans opgemaakt en in augustus worden de spelers uitgenodigd.

 

SBN Topsport & Talentenondersteuning

In Nederland zijn er voor jonge talentvolle sporters die een talentenstatus hebben diverse voorzieningen beschikbaar. Op basis van SBN Selectie criteria kunnen talentvolle squashers in aanmerking komen voor een topsport status, ook bekend als een LOOT status. 

Topsport Talentscholen en Stichting LOOT

 

Op een Topsport Talentschool kunnen talentvolle sporters voortgezet onderwijs volgen met een aangepast programma. Dertig Topsport Talentscholen maken de combinatie studie en topsport mogelijk in het voortgezet onderwijs (VMBO-HAVO-VWO). Zij houden rekening met de sportieve ambities van de leerlingen door extra onderwijsvoorzieningen aan te bieden, namelijk:

 • Een flexibel lesrooster dat ruimte heeft voor trainingen en wedstrijden;
 • (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
 • Uitstel of vermindering van huiswerk;
 • Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken;
 • Uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken;
 • Begeleiding van een LOOT-begeleider
 • Gespreid examen over twee schooljaren. 

Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor topsporters met een A of HP-status en voor internationale talenten, nationale talenten en beloften. De Topsport Talentscholen zijn verenigd in een stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport (LOOT). Deze stichting beoordeelt onder andere de aanvragen van kandidaat Topsport Talentscholen. 

Meer informatie kun je vinden op 
www.stichtingloot.nl, inclusief een overzicht van de locaties en bijbehorende contactgegevens.

Voorzieningen, talentprofielen en Regionale Topsport Organisaties

In 2007 zijn door NOC*NSF talentprofielen geïntroduceerd met als doel om landelijk op een transparante en uniforme manier de groep van meest talentvolle sporters en hun doorstroom in beeld te brengen. Dit generieke talentprofiel is in overleg met NOC*NSF door de verschillende sportbonden vertaald in een sport specifiek talentprofiel. Dit alles resulteert uiteindelijk ieder jaar in een namenlijst van jonge talentvolle sporters. Talenten worden op basis van sportieve prestaties die spelers kunnen behalen op een Nederlands Kampioenschap jeugd ingedeeld in een drietal categorieën:

 • Internationaal talent [IT]
 • Nationaal talent [NT]
 • Beloften [B]

 

Procedure toekenning talentprofielen 

Na afloop van ieder squashseizoen wordt de balans opgemaakt en in augustus wordt de lijst volgens de jeugdselectie criteria door de SBN definitief gemaakt voor het komende schooljaar. De criteria gelden per categorie. Ouders van talenten worden rechtstreeks geïnformeerd vanuit de SBN. Deze lijst van talenten is op dat moment ook bekend bij NOC*NSF en de Regionale Topsport Organisaties. In de meeste gevallen neemt de Regionale Topsport Organisatie contact op met het talent uit zijn regio, maar niet ieder Regionale Topsport Organisatie gebruikt een intakegesprek voor een status. Wij adviseren de actie van de Regionale Topsport Organisatie na bericht van toekenning vanuit de SBN een aantal weken af te wachten. Mocht na die tijd de Regionale Topsport Organisatie in jouw buurt je nog niet hebben geïnformeerd, dan raden wij je aan contact met hen op te nemen om te kijken welke faciliteiten er beschikbaar zijn in jou omgeving.