Topsport Selecties

Op deze pagina zijn de SBN Selectie ranglijsten en de jeugdselectie criteria te vinden. Voor meer informatie of met vragen kan er een mail worden gestuurd naar topsport@squashbond.nl.

 

SBN Selectie ranglijsten 

Kijk hier voor de SBN Selectie Ranglijst Meisjes 2018-2019 

De SBN Selectie Ranglijst Jongens 2018-2019 volgt later.

 

Criteria nationale jeugdselectie

De criteria voor jeugdselectie zijn ook te downloaden.

A. Voorwoord

Voortbordurend op het goede werk dat verricht wordt bij diverse squashcentra in Nederland, herintroduceert Squash Bond Nederland (SBN) de regionale en nationale jeugdselecties om een ontwikkelpad te creëren tussen de clubprogramma’s en de nationale teams. In dit document zijn de voorwaarden beschreven om deel uit te (blijven) maken van de nationale jeugdselectie. Ook wordt de selectieprocedure voor het bepalen van de nationale jeugdteams uiteengezet.
Om in aanmerking te komen voor een plaats in een nationale selectie, moet een speler in het bezit zijn van een geldig Nederlands paspoort en voldoen aan de geldende criteria van de World Squash Federation voor het uitkomen voor een nationaal team. Hierbij moet worden opgelet dat bij een verandering van nationaliteit, bezwaar kan worden gemaakt door het land van (squash)afkomst voor een periode van drie jaar.

B. Nationale jeugdselectie

De selectiecommissie van SBN bepaalt jaarlijks op 1 april welke spelers er in aanmerking komen voor de nationale jeugdselectie. De prestaties tijdens de NK’s voor junioren dienen daarbij als uitgangspunt, maar ook andere factoren, zoals overige wedstrijdresultaten, potentie, commitment en goed gedrag worden meegewogen.
Voor de nationale jeugdselectiespelers worden jaarlijks ca. twaalf selectietrainingen georganiseerd. Deze vinden in de basis plaats bij het Nationale Trainingscentrum (NTC) in Hoofddorp, maar zullen op termijn ook regelmatig bij aangemerkte Regionale Trainingscentra (RTC’s) plaatsvinden. De selectietrainingen staan onder leiding van coaches die per training door SBN worden aangewezen. Bij diverse trainingen zullen ook de seniorenselecties aanwezig zijn om ‘kruisbestuiving’ te laten ontstaan tussen de nationale topsquashers en toptalenten. Hetzelfde geldt voor de regionale jeugd-selecties.
Naast de selectietrainingen, zal SBN ook begeleiding verzorgen naar zeven internationale ESF-jeugdcircuittoernooien, te weten de British Junior Open, French Junior Open, German Junior Open, Cologne Junior Cup, Nordic Junior Open, Belgium Junior Open en Swiss Junior Open, en uiteraard de diverse Europese (team)kampioenschappen.
Nationale jeugdselectiespelers komen verder in aanmerking voor een talent- of topsportstatus bij het NOC*NSF. Met deze erkende status kunnen selectiespelers gebruik maken van diverse voor-delen bij het lokale Olympische steunpunt en komen ze in aanmerking voor zogenaamde LOOT-scholen en/of andere vrijstellingen in het onderwijs.
Deel uitmaken van de nationale jeugdselectie is niet vrijblijvend. Selectiespelers worden dan ook geacht om aan de volgende voorwaarden te voldoen tenzij dit door legitieme redenen (bijvoorbeeld medische gronden) niet mogelijk is:

Deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen voor junioren

Deelname aan het NK Squash (alleen verplicht voor spelers van 14 jaar en ouder)

Deelname aan minimaal vier SBN/TMG selectietoernooien per jaar

Deelname aan minimaal drie internationale ESF-jeugdtoernooien

Deelname aan alle nationale jeugdselectietrainingen van SBN

Deelname aan regionale jeugdselectietrainingen van SBN

Positief en goed gedrag op en buiten de baan

Goede omgang met selectiegenoten en de technische staf

Beschikbaar zijn voor het leveren van tegenprestaties ten behoeve van SBN


Nederlandse spelers die woonachtig zijn in het buitenland, maar wel in aanmerking willen komen voor de nationale jeugdselectie, zijn verplicht om deel te nemen aan het NK voor junioren en aan minimaal twee SBN/TMG selectietoernooien per seizoen.

C. Selectieprocedure Nederlandse teams

Nederland stuurt jaarlijks een afvaardiging van vijf spelers (drie jongens en twee meisjes) naar het EK voor spelers onder de 19 jaar, onder de 17 jaar en onder de 15 jaar. Per evenement zal door SBN een coach aangesteld worden. De teams voor de EK’s worden door de selectiecommissie van SBN samengesteld conform onderstaande criteria:

Om in aanmerking te komen voor de Nederlandse teams dienen spelers deel uit te maken van de nationale jeugdselectie en dus te voldoen aan de bijbehorende voorwaarden.

De Nederlandse kampioenen uit de desbetreffende leeftijdscategorieën worden direct geselecteerd voor het Nederlands team.

De overige drie posities (twee voor jongens en één voor meisjes) per team worden bepaald middels een selectieranglijst die wordt opgesteld aan de hand van de resultaten tijdens de NK’s voor junioren en de SBN/TMG selectietoernooien.

De selectiecommissie van SBN heeft het recht om van de selectieranglijst af te wijken als er sprake is van bijzondere omstandigheden (o.a. woonachtig in het buitenland of langdurige blessure) bij een speler uit de nationale jeugdselectie die in het recente verleden door middel van resultaten bewezen heeft in aanmerking te komen voor het Nederlandse team. Spelers met een lopende schorsing kunnen niet worden geselecteerd.
Voor ieder Europees kampioenschap worden alle selectiespelers en direct betrokkenen (ouders, coaches, clubs, etc.) door SBN per e-mail geïnformeerd over de teamsamenstelling. Tevens zal een aanvullende e-mail gestuurd worden naar de geselecteerde spelers met extra informatie over het kampioenschap, het reisschema, extra trainingen, etc.

D. SBN/TMG selectietoernooien

In samenwerking met TMG Squash organiseert SBN vanaf het seizoen 2018-2019 zes keer per seizoen een selectietoernooi. Spelers uit de nationale jeugdselectie zijn verplicht om aan minimaal vier selectietoernooien mee te doen op jaarbasis. De SBN selectieranglijst zal samengesteld worden uit de vier beste resultaten per speler tijdens de selectietoernooien en de prestaties tijdens de NK’s voor junioren. De exacte puntentoekenning per toernooi zal voorafgaand aan ieder seizoen bepaald en gecommuniceerd worden.

E. Financiën

Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd van spelers om deel uit te gaan maken van de nationale jeugdselectie. Deelname aan de diverse EK’s voor landenteams wordt ook volledig door SBN gefinancierd. Voor deze teamtoernooien is dus geen eigen bijdrage benodigd vanuit de spelers. Voor het EK individueel voor spelers onder de 19 jaar, dat altijd voorafgaand aan het teamtoernooi plaatsvindt, zal wel een eigen bijdrage gevraagd worden. De hoogte hiervan zal per jaar bepaald worden.

F. Tenslotte

Om deel uit te maken van de nationale jeugdselectie, dienen de geselecteerde spelers (en hun ouders) een overeenkomst af te sluiten met SBN waarin de voorwaarden (zie sectie B) omschreven zijn. Deze overeenkomsten hebben een geldigheid van één jaar. Indien een speler zich niet aan de ‘spelregels’ in de overeenkomst houdt, kan de speler door SBN uit de nationale jeugdselectie gezet worden.