Uitleg werking van de dubbel ranking

Vanaf juli 2021 werkt SBN niet meer met het oude baremasysteem en stapt het gefaseerd over naar een nieuw speelsterktebepaling. De speelsterkte geeft een duiding hoe jouw resultaten zich verhouden ten opzichte van vrienden, teamgenoten of andere squashers. Op basis van deze resultaten wordt jouw niveau maandelijks bepaald. Omdat SBN momenteel in een overgangsfase zit naar een nieuw systeem, maakt SBN gebruik van tijdelijke bepalingen die hieronder zijn weergegeven.

Klik hier om de tijdelijke bepalingen in te zien.

 

Verdeling van punten
De speelsterkte wordt maandelijks bepaald aan de hand van de door jou verworven punten. Voor elke officiële wedstrijd krijg je punten. Deze zijn positief of negatief en afhankelijk van de speelsterkte van de tegenstanders. Aan de hand van de gemiddelde speelsterktes van beide spelers, bepaalt SBN welke speelsterkte een koppel heeft.

  Winst Verlies
Meer dan 3 speelsterktes hoger 100 punten 0 punten
2 speelsterktes hoger 75 punten 0 punten
1 speelsterktes hoger 50 punten 0 punten
Dezelfde speelsterkte 35 punten -25 punten
1 speelsterkte lager 10 punten -50 punten
2 speelsterktes lager 5 punten -75 punten
3 of meer speelsterktes lager 5 punten -100 punten

 

Overige informatie

Nieuwe spelers krijgen een ranking aan de hand van bij SBN bekende resultaten. Je komt als nieuwe speler dus niet automatisch onderaan de lijst terecht.

Als je een jaar geen wedstrijden hebt gespeeld, word je van de ranglijst afgehaald. Mocht je daarna toch weer meedoen aan wedstrijden, dan krijg je opnieuw een ranking op basis van de bij SBN bekende uitslagen.

 

Buitenlandse spelers krijgen geen ranking toegekend. Zij krijgen wel een barema zodat hun wedstrijden kunnen worden verwerkt.

 

Puntenverlies bij Walk-Over (WO): WO’s moeten door de toernooi-organisator worden doorgegeven:

  • De speler die WO heeft gegeven verliest 100 punten in de ranking als er niet binnen één week na afloop van het toernooi een verklaring van een dokter of fysiotherapeut aan SBN wordt gestuurd;
  • De tegenspeler is de winnaar, als er niet binnen één week na afloop van het toernooi een verklaring van een dokter of fysiotherapeut aan SBN wordt gestuurd;
  • In een nieuwsbericht wordt een lijst gepubliceerd van spelers die punten in mindering hebben gekregen.