Lidmaatschap clubs

Branchediensten SBN

 

Een lidmaatschap bij SBN biedt meer voordelen dan u denkt, bekijk onze ledenvoordelen:

 

Informatievoorziening & kennisuitwisseling

 • Eigen webomgeving waarin het mogelijk is alle actuele en relevante informatie makkelijk is terug te vinden;
 • Digitale mogelijkheden om op een laagdrempelige manier kennis uit te wisselen tussen mede brancheleden;
 • Ontvangst van brancherapportages o.b.v. door SBN uitgevoerde onderzoeken.

 

Daarnaast zijn er vele voordelen op het gebied van onze producten en diensten, te weten:

 • Deelname aan het DPD Retailprogramma;
 • Organisatie van landelijke en regionale competities;
 • Ondersteuning van regionale competities;
 • Ranglijsten op landelijk niveau;
 • De mogelijkheid om SBN toernooien/evenement te huisvesten/organiseren;
 • De mogelijkheid om toernooien onder auspiciën van de SBN te organiseren/huisvesten;
 • Bemiddeling in trainers, opleidingen en coaches;
 • Ondersteuning bij diverse soorten subsidies;
 • Ondersteuning bij bedrijfssportactiviteiten.

 

Daarnaast biedt het branchelidmaatschap ook promotionele meerwaarde, te weten:

 • De mogelijkheid om nieuwsberichten te plaatsen op www.squash.nl;
 • De mogelijkheid om nieuwsberichten te verspreiden via SBN (social)mediakanalen;
 • Eenmalig gratis gebruik van de mobiele squashbaan per jaar;
 • Publicatie van uw bedrijfsgegevens via Squash.nl (Levert een verbeterde vindbaarheid van uw eigen website op in o.a. Google);
 • Link naar eigen website via centrale squashwebsite (Levert een verbeterde vindbaarheid van uw eigen website op in o.a. Google).

 

Lid worden?
U kunt lid worden door het invullen van dit inschrijfformulier.  

 

Overige informatie

Een centrum welke branchediensten van SBN afneemt (waaronder de competitie, glasverzekering, is aangesloten voor de duur van één kalenderjaar. Zonder een schriftelijke opzegging, welke minstens twee maanden voor het einde van het kalenderjaar ontvangen moet zijn, wordt de dienstverlening ieder jaar stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd.

 

Jaarlijks ontvangt het centrum voor de via SBN geleverde diensten een factuur.

Pas na ontvangst van de betaling heeft het centrum recht op levering van diensten.

 

De glasverzekering is beperkt tot het lichtdoorlatende hardglas van de squashbanen, waarbij het hang- en sluitwerk, inclusief vloerpotten e.d. zijn uitgesloten. Op de verzekering is per gebeurtenis een eigen risico van toepassing.