Lidmaatschap individueel

SBN organiseert en promoot landelijke competities, evenementen, opleidingen en de sport algemeen. 

Leden van aangesloten squashclubs dienen bij Squash Bond Nederland ingeschreven te staan. Indien je nog geen lid bent bij SBN of je squasht bij een niet-aangesloten club, kan je je ook persoonlijk bij ons inschrijven. Bij inschrijving ontvangt de speler een SBN registratienummer waardoor deelname aan de competitie, toernooien en deelname aan de nationale ranglijst mogelijk is. 

Daarbij biedt SBN ook:

  • Plaatsing op de Nationale Squash Ranglijst
  • Gratis SBN-app beschikbaar
  • Gratis entree voor bijwonen van wedstrijden, zoals het Nederlands Kampioenschap Squash.
  • Tips, tricks en (relevante) nieuwsbrieven van SBN


Lid worden?

Ben je nog geen lid? Dan kan je  rechtstreeks lid worden door het invullen van dit inschrijfformulier. 


Kosten lidmaatschap

Basislidmaatschap: € 7,99
Wedstrijdlidmaatschap senioren: € 41,50
 

De basiscontrinbutie voor 2022 is € 7,99. Om aan de SBN-competitie of -toernooien deel te kunnen nemen dien je een wedstrijdlidmaatschap te hebben. Wedstrijdspelers worden opgenomen in de nationale ranking indien zij minimaal één wedstrijd per kalender jaar spelen die meetelt voor die ranking. Wil je naast een basislidmaatschap ook een wedstrijdlidmaatschap, dan betaal je in totaal € 41,50 per jaar. Jeugdspelers (onder de 18) betalen altijd enkel de basiscontributie à €7,99. 


Lidmaatschap opzeggen

Een speler staat per kalenderjaar bij SBN geregistreerd en de contributie wordt in één keer voor het hele jaar geïncasseerd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar wordt beëindigd, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.  Een lidmaatschap dient uiterlijk twee maanden voor het einde van het kalenderjaar te worden opgezegd (vóór 1 november).  Indien niet aan deze termijn is voldaan zal het lidmaatschap nog een jaar doorlopen.

Wanneer je je  lidmaatschap op wil zeggen kan dit door een e-mail  te sturen naar info@squashbond.nl.Vermeld in de e-mail je naam, bondsnummer en adresgegevens om jouw verzoek op de juiste manier te kunnen verwerken. Je opzegging geldt pas op het moment dat je een bevestiging van uitschrijving heeft ontvangen.

Mocht je liever het lidmaatschap per post wensen op te zeggen kan je dit doen door je opzegging te sturen naar:

Squash Bond Nederland

t.a.v. Ledenadministratie

Postbus 8021

1180 LA Amstelveen

Een lidmaatschap dient uiterlijk twee maanden voor het einde van het kalenderjaar te worden opgezegd, indien niet aan deze termijn is voldaan zal het lidmaatschap nog een jaar doorlopen.