Bijscholing voor trainers

Het trainersvak is altijd aan ontwikkelingen onderhevig. Naast het volgen van een bijscholing middels een hogere trainersopleiding is het ook mogelijk om bijscholingen te volgen die specifiek gericht zijn op een doelgroep of onderwerp. Het academie voor Sportkader biedt diverse mogelijkheden. De kosten van de bijscholingen zijn afhankelijk van het aantal bijeenkomsten, maar vaak zijn deze rond de €80. 

 

Autisme in de Sport
Voor veel personen met autisme is het lastig om een geschikte sport en vereniging te vinden die past bij hun behoeften. Veel van deze personen vinden het in eerste instantie lastig om te bedenken wat zij leuk vinden om te doen. Zij moeten het eigenlijk ervaren en zien wat er gebeurt, voordat zij een keuze kunnen maken. Lees meer informatie op de website van NOC*NSF.

 

Doping
Informatie over doping niet relevant voor uw sport? Zeker wel! In iedere sport spelen vragen als: ‘Hoe vraag ik dispensatie aan bij gebruik van medicijnen?’ en ‘Hoe onschuldig is het roken van een jointje?’ En in elke sport heeft u rechten en plichten bij dopingcontrole. Het is dus belangrijk goed geïnformeerd te zijn. Lees meer informatie op de website van NOC*NSF.

 

Preventie seksuele intimidatie
Sporten en seksuele intimidatie. Twee thema’s die geen enkele relatie met elkaar moeten hebben. Helaas is het tegendeel waar. Nog steeds vinden er binnen de sportwereld incidenten plaats. Lees meer informatie op de website van NOC*NSF

 

Sportmedisch
Als sportleider kunt u te maken krijgen met sportongevallen. Het is belangrijk dat u onderscheid kunt maken tussen ernstige (levensbedreigende en invaliderende) en milde letsels. Voor alle ernstige en voor u onbekende letsels regelt u direct professionele hulp (arts, EHBO’er). Letsels die niet bedreigend zijn en die u kunt overzien, laat u door de sporter behandelen of u doet dat zelf. Hierbij gaat het om de milde letsels aan de huid of het bewegingsapparaat en overige letsels die het direct verder sporten in de weg staan. Lees meer informatie op de website van NOC*NSF.

 

Sporters met een verstandelijke beperking
Als sportleider geeft u zelfstandig en op verantwoorde manier lessen en trainingen. Dit doet u voor alle sporters, dus ook voor sporters met een verstandelijke handicap. Het is van belang dat u op de hoogte bent van de kenmerken en belevingswereld van sporters met een verstandelijk handicap en dat u daar op een passende manier mee omgaat. 
Lees meer informatie op de website van NOC*NSF.

 

Praktijkbegeleiders in de sport
Meer én beter opgeleide trainers door adequate praktijkbegeleiders! Verenigingen zitten te springen om goede trainers. Daarbij tellen niet alleen de aantallen, maar gaat het om trainers die inhoudelijk nét iets meer te bieden hebben. Trainers die hun enthousiasme en passie voor de sport als geen ander kunnen overbrengen. 
Lees meer informatie op de website van NOC*NSF.

 

Er is meer te winnen: Coachen op sociaal gedrag
Voor veel jeugdige sporters is het belangrijk om wedstrijden te winnen. Een trainer-coach wil met zijn sporters zo veel mogelijk winst boeken. Met ‘winst boeken’ duiden we op ontwikkeling. Om winst te boeken zijn de begrippen ‘leren’ en ‘plezier’ van belang. Als de trainer-coach een klimaat creëert, waar met plezier geleerd wordt, spreken we van een veilig en positief leerklimaat. In een dergelijk klimaat worden sporters geprikkeld en uitgedaagd zichzelf te verbeteren, om winst te boeken. Om dit al te bereiken moet de trainer-coach bekwaam zijn op het gebied van leren en omgaan met sporters. 
Lees meer informatie op de website van NOC*NSF.

 

Trainen en coachen van 6-12 jarigen
Sport heeft een belangrijke pedagogische waarde in de Nederlandse samenleving. Na het gezin en school wordt de sportvereniging gezien als het derde belangrijke opvoedmilieu. Ongeveer driekwart van alle jeugd sport actief in een sportvereniging. Het bereik van de georganiseerde sport onder opgroeiende jeugd is erg groot. In sport leren kinderen en jongeren verschillende (sociale) vaardigheden zoals samenwerken, omgaan met regels en gezag en doorzetten. 
Lees meer informatie op de website van NOC*NSF.

 

Trainen en coachen van pubers
Jongeren in de pubertijd, maken verschillende biologische en cognitieve ontwikkelingen door. Ze vormen een eigen identiteit en zijn op weg naar zelfstandigheid. Op deze weg naar volwassenheid komen ze verschillende problemen tegen en staan dus voor verschillende uitdagingen. De energie en motivatie om betrokken te sporten lijkt vaak heel ver weg. De trainer-coach staat er bij en kijkt er naar. In deze workshop staat puber-op-het-sportveld centraal. 
Lees meer informatie op de website van NOC*NSF.

 

Mentale weerbaarheid voor trainers en coaches
In de bijscholing krijgt u vaardigheden aangereikt die u kunnen helpen om te gaan met situaties die uit de hand dreigen te lopen. Vanzelfsprekend start dit met het tijdig herkennen van dergelijke situaties en daarin grenzen stellen. Wat zijn de belangrijkste fases en kenmerken van dergelijke situaties? 
Lees meer informatie op de website van NOC*NSF.